Duurzaam ondernemen

De CO2-Prestatieladder

CO2-prestatieladder logo
De CO2-Prestatieladder

Wat is het en waarom doen we dit bij BAS?

Bij BAS zetten we ons in voor een betere wereld. Daarom kijken we kritisch naar onze footprint, waarbij we ons energieverbruik en onze bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk inrichten. Zo zijn we onder andere bezig met alternatieve energiebronnen, maar ook met het reduceren van onze CO₂-uitstoot. Daarvoor gebruiken we de CO2-Prestatieladder. Dit is een meetsysteem of meetlat die organisaties helpt om hun CO2-uitstoot op een structurele manier te verminderen. Om te beginnen doe je dat binnen je eigen organisatie. Uiteindelijk kan dat zelfs veel breder worden waarbij je als organisatie ook impact maakt in de keten en de sector. 

De ladder

Er zijn 5 niveaus

Tot en met niveau 3 ga je aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie.
Vanaf niveau 4 en 5 maak je ook werk van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Dat ziet er zo uit:​​​​​​​

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto_custom_max, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
Nivea 1, 2 en 3

Op deze niveaus ga je aan de slag met de CO2-huishouding en reductiedoelstellingen in de eigen organisatie

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
Niveau 4

Op niveau 4 ga je bezig met innovatie en een bijdrage aan CO2-reductie binnen de keten

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
Niveau 5

Op niveau 5 laat je als organisatie zien dat je de gekozen ambitieuze doelstellingen haalt, ook door samen te werken binnen de sector en door autonoom de inkoop, producten en processen van je eigen organisatie aan te passen

De 4 invalshoeken

Bij elk niveau horen verschillende eisen en die komen voort uit 4 invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. We delen hier de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen op deze 4 gebieden. In de uitgebreide rapportages gaan we hier verder op in. 

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
INZICHT

We hebben onderzoek gedaan naar de energiestromen en de CO2-footprint die we achterlaten. Daarvoor hebben we als referentiejaar 2021 aangehouden. Op basis van dit onderzoek komen we uit op een footprint van 49,23 ton CO2.

{alt=Group 50, height=50, loading=lazy, max_height=50, max_width=50, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2050.png, width=50}
REDUCTIE

Op basis van het onderzoek hebben we een aantal reductiedoelstellingen en maatregelen bepaald. Het doel van BAS is om de CO2-uitstoot binnen 5 jaar te halveren. Om dit doel te bereiken, nemen we meerdere maatregelen. Zo willen we onder andere dat al onze leaseauto’s binnen 5 jaar elektrisch zijn. Ook verbruiken we minder gas door de temperatuur lager te zetten en wekken we eigen energie op met zonnepanelen.

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
TRANSPARANTIE

We communiceren structureel over onze CO2-uitstoot, de doelstellingen en maatregelen die we treffen. In het communicatieplan leggen we uit op welke wijze we dit doen.

{alt=Group 77, height=50, loading=lazy, max_height=50, max_width=50, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2077.png, width=50}
PARTICIPATIE

We nemen deel aan initiatieven waarmee we met andere bedrijven en overheden kennis en informatie uit kunnen wisselen. Samen werken we aan het reduceren van de CO2-footprint. BAS is hiervoor aangesloten bij de Club van 49. Deze club van meerdere organisaties gaat voor 49% minder CO2-uitstoot in 2030.


Bekijk het filmpje

Zo zit het in een notendop

Beelden zeggen in dit geval misschien wel meer dan wooren. ​​​​​​​
Dit filmpje legt goed uit hoe je als organisatie mee kunt doen en hoe wij hier nu ook bij BAS mee bezig zijn.

 

 

Man geeft water aan boom - CO2-reductie
De investering verdient zich terug

CO2-reductie gaat twee keer zo snel

Organisaties die gecertifieerd zijn voor de CO2-Prestatieladder reduceren twee keer zo snel CO2 als het Nederlandse gemiddelde. De investering verdient zich direct terug in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Dubbelop winst dus. ​​​​​​​Meer weten? Bekijk de rapportages

Op deze pagina staan de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek wat we hebben gedaan.  Het onderzoek zelf en alle achtergrondinformatie vind je in de uitgebreide rapportages via de buttons hieronder. Meer weten over de CO2-prestatieladder? Ga dan naar de officiële website