Duurzaam ondernemen

De CO2-Prestatieladder

CO2-prestatieladder logo
De CO2-Prestatieladder

Wat is het en waarom doen we dit bij BAS?

Bij BAS zetten we ons in voor een betere wereld. Daarom kijken we kritisch naar onze footprint, waarbij we ons energieverbruik en onze bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk inrichten. Zo zijn we onder andere bezig met alternatieve energiebronnen, maar ook met het reduceren van onze CO₂-uitstoot. Daarvoor gebruiken we de CO2-Prestatieladder. Dit is een meetsysteem of meetlat die organisaties helpt om hun CO2-uitstoot op een structurele manier te verminderen. Om te beginnen doe je dat binnen je eigen organisatie. Ons ambitieuze doel daarbij? In 2026 willen we een halvering van de CO2-uitstoot per fulltime medewerker (FTE) ten opzichte van 2021.
Volop aan de slag dus! 

De ladder

Er zijn 5 niveaus

Tot en met niveau 3 ga je aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie.
Vanaf niveau 4 en 5 maak je ook werk van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Dat ziet er zo uit:​​​​​​​

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto_custom_max, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
Nivea 1, 2 en 3

Op deze niveaus ga je aan de slag met de CO2-huishouding en reductiedoelstellingen in de eigen organisatie

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
Niveau 4

Op niveau 4 ga je bezig met innovatie en een bijdrage aan CO2-reductie binnen de keten

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
Niveau 5

Op niveau 5 laat je als organisatie zien dat je de gekozen ambitieuze doelstellingen haalt, ook door samen te werken binnen de sector en door autonoom de inkoop, producten en processen van je eigen organisatie aan te passen

De 4 invalshoeken

Bij elk niveau horen verschillende eisen en die komen voort uit 4 invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie.
We delen in de uitgebreide rapportage onderaan de pagina de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen op deze 4 gebieden. 

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
INZICHT

We doen ieder jaar onderzoek naar de energiestromen en de CO2-footprint die we achterlaten.

{alt=Group 50, height=50, loading=lazy, max_height=50, max_width=50, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2050.png, width=50}
REDUCTIE

Op basis van het onderzoek bepalen we een aantal reductiedoelstellingen en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Bij BAS willen we dit binnen 5 jaar halveren.

{alt=Group 74, height=51, loading=lazy, max_height=51, max_width=51, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2074.png, width=51}
TRANSPARANTIE

We communiceren structureel over onze CO2-uitstoot, de doelstellingen en maatregelen die we treffen. In het communicatieplan leggen we uit op welke wijze we dit doen.

{alt=Group 77, height=50, loading=lazy, max_height=50, max_width=50, size_type=auto, src=https://www.basconsultancy.nl/hubfs/Website/DEV/Group%2077.png, width=50}
PARTICIPATIE

We nemen deel aan initiatieven waarmee we met andere bedrijven en overheden kennis en informatie uit kunnen wisselen. Samen werken we aan het reduceren van de CO2-footprint. BAS is hiervoor aangesloten bij de Club van 49. Deze club van meerdere organisaties gaat voor 49% minder CO2-uitstoot in 2030.


Bekijk het filmpje

Zo zit het in een notendop

Beelden zeggen in dit geval misschien wel meer dan wooren. ​​​​​​​
Dit filmpje legt goed uit hoe je als organisatie mee kunt doen en hoe wij hier nu ook bij BAS mee bezig zijn.

 

 

Man geeft water aan boom - CO2-reductie
De investering verdient zich terug

CO2-reductie gaat twee keer zo snel

Organisaties die gecertifieerd zijn voor de CO2-Prestatieladder reduceren twee keer zo snel CO2 als het Nederlandse gemiddelde. De investering verdient zich direct terug in lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Dubbelop winst dus. ​​​​​​​Meer weten? Bekijk de rapportages

Klik op de buttons hieronder voor de uitgebreide rapportages met het onderzoek en alle bijbehorende achtergrondinformatie.
Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Ga dan naar de officiële website