Privacy Policy BAS

12 juni 2010

BAS Consultancy zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website basconsultancy.nl (“De BAS Consultancy website “) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door BAS Consultancy. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en, indien van toepassing uw cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om u op de hoogte te houden van de diensten van BAS Consultancy, nieuws en ontwikkelingen.
  • Om u relevantie informatie te kunnen bieden op onze website.
  • Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze consultants bij de selectie van profielen.
  • Om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen.

Indien u zich heeft ingeschreven als kandidaat of sollicitant dan delen uw gegevens, indien nodig, binnen ons netwerk, om voor u de juiste baan of opdracht te vinden. Het is mogelijk dat BAS Consultancy fuseert of wordt overgenomen. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. U ontvangt daarvan een kennisgeving. Uw cv en gerelateerde gegevens worden naast BAS Consultancy ook naar andere potentiële werkgevers of opdrachtgevers verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervings- diensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als BAS Consultancy.

Gegevens websitebezoekers BAS Consultancy

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Ook publiceren wij een deel van deze gegevens op de websites van BAS Consultancy.

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@basconsultancy.nl. U heeft tevens het recht om BAS Consultancy op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

Andere websites

Wij wijzen u erop dat klikken op advertentielinks of -banners tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van BAS Consultancy. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Meld je hier aan!