Handel & Industrie

In de marktsectoren handel en industrie zijn kostenefficiency, efficiënte productiemethodes, winstmaximalisatie, innovatieve en duurzame initiatieven noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Het goed op orde hebben van uw financiële en bedrijfkritische processen is cruciaal om snel bij te kunnen sturen en grip te hebben en houden op de kosten. BAS Consultancy is een expert in het stroomlijnen en consolideren van de diverse administraties. Waar nodig herschrijven we de processen en zorgen ervoor dat alle data in een centraal ERP pakket worden geborgd.

Dit kunnen we voor uw sector betekenen

 • Het optimaliseren uw kostenstructuur en cashflow
 • Het financieel begeleiden van bedrijfsovernames
 • Training en begeleiding bij de transitie van financial control naar business control
 • Begeleiding en coaching van medewerkers op de werkvloer
 • Sustainability reporting op basis van de GRI en SASB richtlijnen
 • Auditen van uw AO/IC
 • Advies en ondersteuning op het gebied van Financial en IT audit
 • Advies en ondersteuning op het gebied van actuele privacy wet- en regelgeving
 • Advies en ondersteuning op het gebied van implementatie van de AVG
 • Advies en ondersteuning bij omgevingsspecifieke compliance vraagstukken
 • Het leveren van IT Security specialisten
 • Advies en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging vraagstukken
 • Advies en impactanalyses op het gebied van blockchaintechnologie