Expertise

Financiële zekerheid
voor zorgorganisaties

Meer informatie ontvangenof maak direct een afspraak
BAS-Consultancy-Beter inzicht-in-data-1
Zorgadministratie & Zorgcontrol

Verbeter de efficiëntie & kwaliteit van uw zorginstelling

Een optimale inrichting van de zorg- en financiële processen vormen de basis voor de financiële gezondheid en continuïteit van een zorgorganisatie. Zij dragen bij aan het dagelijkse beheer van uw zorginstelling en het monitoren en verbeteren van de prestaties van uw organisatie.

Als zorgprofessional begrijpt u het belang van deze taken, maar wist u dat onze finance experts u kunnen helpen om uw zorgadministratie naar een hoger niveau te tillen?

"Bij een zorgorganisatie gaat het er nu eenmaal anders aan toe dan bij een meer commerciële instelling. Dat ze dat bij BAS goed doorhebben, merk je echt aan de mensen die ze voorstellen.”

BART ZWEERTS - MANAGER FINANCIËN BIJ AVOORD

BAS-Consultancy-betaalbaarheid-zorg
Waarom Heeft U Onze Hulp Nodig?

Een juist lopend proces is essentieel

BAS Consultancy zorgt ervoor dat uw zorgadministratie flexibel en aanpasbaar is, met up-to-date processen en procedures die voldoen aan de huidige beste praktijken.

Onze finance experts hebben ruime ervaring en grondige kennis van de sector. Hierdoor kunnen we helpen bij het beheren van deze veranderingen, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten en de hoogwaardige zorg die u biedt aan uw patiënten.

Om hiertoe te komen zijn verschillende goed samenwerkende functies nodig. Hierbij kun je denken aan:

 • Zorgcontractering/Zorgverkoop;
 • Proces- en applicatiebeheer;
 • Zorglevering, het primaire proces;
 • Zorgadministratie;
 • Financiele administratie.

 Ook zorgorganisaties hebben te kampen met moeizaam in te vullen vacatures. Onze finance experts helpen u met goed ingerichte systemen en processen die bijdragen aan de tevredenheid en effectiviteit van uw medewerkers. 

Maak direct een afspraak
of maak kennis met Judith

In Beeld Gebracht

Succesverhalen van onze consultants

BAS-Avoord-professionalisering-zorg

Avoord: Professionalisering in de zorg met business intelligence en business control

Stichting Avoord is een in West-Brabant gevestigde zorgorganisatie die zich op het hele spectrum van de ouderenzorg richt: van verpleeghuiszorg tot thuiszorg en hospicezorg. Om de opwaardering van het managementinformatiesysteem in goede banen te leiden, besloot Avoord de hulp van een interim financial in te roepen.

Bekijk case
Woningcorporatie Woonpartners

Woonpartners: verbeterslagen die op de lange termijn helpen

Woonpartners Midden-Holland is een woningstichting die zich voortdurend inzet voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Daarbij richt de stichting zich primair op de sociale huursector. Jon Kleinjan is via BAS gedetacheerd als Financial Consultant bij Woonpartners. Hij heeft als opdracht om naast de dagelijkse werkzaamheden een aantal verbeterslagen te maken in de administratieve vastlegging.

Bekijk case
Samenwerkende Functies voor Optimaal Resultaat

Ontdek waar wij kunnen helpen

Om de gewenste resultaten op de finance afdeling van uw zorginstelling te behalen, zijn verschillende goed samenwerkende functies nodig. Onze financiële experts kunnen hierbij ondersteunen door:

 • Bieden van financiële stabiliteit: Door effectieve controle op de financiële processen binnen de zorgsector, kan jouw organisaties in staat zijn om de financiën op een stabiele en gecontroleerde manier te beheren.

 • Hulp bij kostenbesparing: Door middel van gedegen controle en analyse van financiële gegevens kunnen optimalisaties worden geïdentificeerd.
 • Risicobeheer: Onze financials bieden inzicht in mogelijke financiële risico's en helpen bij het implementeren van maatregelen om deze risico's te verminderen of te voorkomen.
 • Compliance: BAS zorgt ervoor dat jouw organisatie op een transparante en conforme manier opereert.
 • Data-analyse en rapportage:  Aan de hand van betrouwbare rapporten en dashboards heb je in één keer bruikbare informatie voor besluitvorming op alle niveaus van uw zorginstelling.
 • Ondersteuning en advies:  Onze finance consultants bieden begeleiding bij financiële vraagstukken en fungeren als een betrouwbare partner in het beheer van financiële processen.
Ontdek alle services
BAS-Consultancy-snijvlak-van-finance-IT
Neem contact op met Judith

Klaar om direct inzicht te krijgen?

Door middel van Quick Scans wordt getoetst of declaraties en facturaties tijdig en correct verlopen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen wij aangeven waar de problemen zich voordoen of waar verbeteringen mogelijk zijn binnen de eerder genoemde domeinen. 

Aan de hand van de uitkomsten stellen wij een verbeterplan op om te komen tot een meer efficiënte en effectieve proces/software inrichting en inzet van capaciteit en kennis.

BAS Consultancy levert tevens ondersteuning op de zorg- of financiële administratie. Dit betreft Intrinsiek geïnteresseerde en gemotiveerde professionals die zowel analytisch sterk alsook handson inzetbaar zijn. Bas Consultancy ontzorgt zorgorganisaties en waarborgen een tijdige, juiste en rechtmatige registratie en declaratie/facturatie van de door u geleverde zorg.

Maak kennis met Judith
Judith-Verlinden-BAS -Consultancy

Judith Verlinden
Business Unit Manager Healthcare

+31 6 249 673 81
judith.verlinden@basconsultancy.nl

Whitepaper

High Performance Financiële Functie in de zorg

Deze whitepaper beschrijft de (door)ontwikkeling aan de hand van wetenschappelijk onderzoek waarmee een high performance financiële functie (HPFF) kan worden gecreëerd. Een HPFF heeft lagere kosten en voegt meer waarde toe dan minder goed presterende financiële functies.

Download mockup-hppf-002
Logos partijen duurzaam ondernemen-2
Partnerships

Fizi

Fizi is dé beroepsvereniging voor zorgfinancials. Fizi ondersteunt haar leden in het uitbouwen van hun expertise en richt zich op de ontwikkeling en profilering van het vakgebied. Hiertoe biedt zij haar leden een platform voor kenniscirculatie en voor het leggen en onderhouden van onderlinge contacten. Met circa 900 leden zijn wij toonaangevend binnen de beroepsgroep.

Vanaf ons eerste Fizi Jaarevent in 2021 zijn wij gegrepen door de energie in de vereniging. Fizi brengt zorgfinancials samen die kennis en ervaringen uitwisselen om de zorg te verbeteren. Dit maakt de vereniging een logische keuze voor BAS Consultancy - Healthcare om te steunen en in te participeren

Veelgestelde vragen

Wat is Zorgcontrol?

Zorgcontrol is het proces van het monitoren, controleren en evalueren van de kwaliteit, veiligheid en financiële aspecten van de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat zorgorganisaties voldoen aan de regelgeving en richtlijnen van de overheid en zorgverzekeraars. Het omvat onder andere het beheer van patiëntgegevens, facturatie, risicobeheer en kwaliteitscontrole.

BAS Consultancy biedt zorgadministratie diensten aan die bijdragen aan zorgcontrol. Ons team van experts monitort en analyseert het zorgproces om potentiële problemen op te sporen en proactief op te lossen. Zo kunnen onze klanten voldoen aan regelgeving en richtlijnen.

Wat is het verschil tussen zorgadministratie en zorgcontrol?

Zorgadministratie en zorgcontrol zijn twee verschillende maar complementaire functies in de gezondheidszorg. Zorgadministratie richt zich op het dagelijkse beheer van een zorginstelling, terwijl zorgcontrol zich bezighoudt met het monitoren en verbeteren van de prestaties van de organisatie. Zorgadministratie omvat taken zoals het plannen van afspraken, bijhouden van dossiers en verwerken van facturen, terwijl zorgcontrol zich richt op financiële evaluatie, regelgeving, kwaliteitsmeting en implementatie van verbeterplannen. Beide functies zijn van vitaal belang voor een efficiënte en effectieve werking van een zorginstelling.

Welke voordelen zijn er voor de patiënt?
Een goed ingerichte zorgadministratie en zorgcontrol afdeling zijn cruciaal voor de patiënt, omdat ze leiden tot een betere kwaliteit van zorg, verbeterde toegang tot zorg, effectieve communicatie, correcte facturering en financiële beheersing, en verhoogd vertrouwen en tevredenheid. Door ervoor te zorgen dat processen soepel verlopen en zorgverleners toegang hebben tot actuele patiëntinformatie, kunnen zorginstellingen hoogwaardige en efficiënte zorg bieden, waardoor de patiëntervaring wordt verbeterd en het vertrouwen in de geleverde zorg wordt vergroot.
Wat is de toekomst van zorgcontrol/zorgadministratie?
De toekomst van zorgadministratie en zorgcontrol wordt gevormd door belangrijke trends en ontwikkelingen, zoals technologische innovatie, data-driven besluitvorming, groei van thuiszorg en telezorg, focus op patiëntgerichte zorg en toenemende regelgevende druk. Deze factoren zullen de manier waarop zorginstellingen processen beheren, prestaties meten en verbeteren, en voldoen aan regelgevende eisen, aanzienlijk beïnvloeden. Door zich aan te passen aan deze veranderingen en gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden, kunnen zorgadministratie en zorgcontrol bijdragen aan efficiëntere en betere zorg voor patiënten in de toekomst.
Welke ontwikkelingen zijn er in de markt en bij zorgaanbieders?

In de zorgsector en bij zorgaanbieders zijn er verschillende ontwikkelingen gaande. Digitalisering speelt een belangrijke rol met technologieën zoals telezorg en elektronische gezondheidsdossiers. Daarnaast is er een groeiende focus op zorgintegratie en waardegedreven zorg, waarbij samenwerking tussen zorgaanbieders en de kwaliteit van zorg centraal staan. Deze ontwikkelingen hebben als doel om de zorg efficiënter, meer geïntegreerd en kwalitatief hoogstaand te maken.

 

Wat zijn de leidende principes binnen zorgcontrol?

Binnen zorgcontrol zijn transparantie, verantwoordingsplicht, voortdurende verbetering, risicobeheer en compliance belangrijke leidende principes. Deze principes zorgen voor een effectieve controle en management van financiële en operationele prestaties in de zorgsector. Daarnaast kan het Capability Maturity Model (CMM) worden toegepast om de volwassenheidsniveaus van controle- en managementprocessen te beoordelen en te verbeteren, waarbij vijf niveaus worden onderscheiden: initial, repeatable, defined, managed en optimizing. Dit helpt bij het identificeren van gebieden voor verbetering en het stimuleren van voortdurende groei en optimalisatie binnen zorgcontrol.