Privacy

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving van toepassing: de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze EU-verordening over privacy en databescherming is veel strenger dan de voormalige wetgeving en heeft grote gevolgen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen organisaties. De privacyspecialisten van BAS Consultancy ondersteunen u graag. We maken voor u inzichtelijk wat de impact is van de nieuwe privacy wet- en regelgeving en brengen de privacyrisico’s voor u in kaart zodat u tijdig passende maatregelen kunt treffen.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Als gevolg van de nieuwe privacy wet- en regelgeving zijn alle overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Van een FG wordt verwacht dat hij of zij bovengemiddelde vakkennis heeft van privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming. BAS Consultancy kan op korte termijn invulling geven aan de FG functie binnen uw organisatie.

U wilt

 • begrijpen wat de impact is van nieuwe privacy wet- en regelgeving op uw organisatie;
 • weten wat de privacyrisico’s zijn;
 • voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • invulling geven aan de FG-functie (verplicht voor publieke sector).

Wij bieden

 • kennis en advies op het gebied van actuele wet- en regelgeving;
 • FG as a Service;
 • een Security CheckUp;
 • een risicogebaseerde analyse in de vorm van een AVG-nulmeting;
 • een risicogebaseerde analyse specifiek gericht op de informatiebeveiligingsaspecten van de AVG;
 • projectmanagement en ondersteuning bij het definiëren en implementeren van AVG-beleid;
 • Begeleiding en coaching van uw medewerkers met aandacht voor online privacy tools.

Wilt u weten hoe de Security CheckUp eruit ziet? U leest het in onze whitepaper.