Whitepapers

Bekijk de meest recente onderwerpen in onze Nieuws en Opinie sectie en lees alles over Business Control, Audit en Security vraagstukken. Hongerig naar meer informatie? Volg ons op de voet via social media en blijf op de hoogte van de nieuwste berichten en publicaties.

Van internal control systemen naar waardemanagement

Bij waardemanagement wordt de omslag gemaakt van het denken in risico’s als mogelijke gebeurtenissen met negatieve gevolgen, naar het besef dat je in elke situatie moet kijken naar kansen én bedreigingen. In deze whitepaper beschrijven we de voordelen van de waardemanagement-benadering.

Wat betekent de Wwft voor jou?

Wie aan het begin van zijn carrière in de financiële wereld staat, moet zeker de hoofdpunten van de Wwft kennen. Deze whitepaper richt zich op deze doelgroep. We geven achtergronden en praktische tips. We illustreren een en ander aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

High Performance Financiële Functie in de zorg

Deze whitepaper beschrijft de (door)ontwikkeling aan de hand van wetenschappelijk onderzoek waarmee een high performance financiële functie (HPFF) kan worden gecreëerd. Een HPFF heeft lagere kosten en voegt meer waarde toe dan minder goed presterende financiële functies.

Business Intelligence

BI is bereikbaar voor iedereen, ook voor kleinere partijen met een krapper budget. Dit wordt mogelijk gemaakt door tal van betaalbare oplossingen. In deze whitepaper laten we je zien wat er allemaal mogelijk is met BI en waarom financials niet zonder kunnen.

Sustainability Reporting

Sustainability reporting zorgt voor een transparante verantwoording van de wijze waarop je organisatie bijdraagt aan een duurzame wereld. Maar hoe maak je écht het verschil? In deze whitepaper geven we antwoord op de belangrijkste vragen rondom duurzaamheidsverslagen. 

Security CheckUp

Het beschermen van bedrijfsinformatie is altijd al belangrijk geweest. Afgezien van datalekken loopt je organisatie ook andere digitale risico’s. De belangrijkste cybergevaren van dit moment beschrijven we in onze whitepaper. We geven concrete tips hoe met deze risico’s om te gaan. 

SAP S/4HANA

Digitalisering en data biedt veel nieuwe kansen, maar dat vraagt wel de nodige creativiteit, flexibiliteit én de juiste tooling. In deze whitepaper gaan we dieper in op de vele mogelijkheden van SAP S/4HANA oplossing, met een casestudy als illustratie.