Privacywet AVG in werking getreden

80% van de datalekken komt door menselijk falen

by

Hoewel een meerderheid van de organisaties zich met het oog op de AVG momenteel druk bezighoudt met het opstellen van een verwerkingsregister, het inregelen van rechten van betrokkenen en het aanstellen van een Functionaris van de Gegevensbescherming, blijft het bevorderen van gewenst gedrag ten onrechte een ondergeschoven aspect. Want menselijke fouten vormen een enorm hoog risico.

Uit de ‘Jaarrapportage datalekken 2017’ van de Autoriteit Persoonsgegevens, blijkt dat bijna 80% van de datalekken veroorzaakt wordt door menselijke fouten. Dit zijn de meest voorkomende fouten:

  • Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger (47%);
  • Het kwijtraken van gegevensdragers (14%);
  • Kwijtgeraakte of geopend retour ontvang post (9%);
  • Het per ongeluk publiceren of tonen van persoonlijke data (9%).

Gericht beleid op het bevorderen van gewenst gedrag is een essentieel onderdeel van gedegen risicomanagement als het gaat om privacy compliance. Het creëren van gewenst gedrag begint bij bewustwording. Het is daarom van belang dat de medewerkers de belangrijkste concepten van de privacywetgeving leren kennen én met name snappen waarom het belangrijk is. Dan gaat relevante informatie de aandacht trekken, wordt het beter waargenomen en beter onthouden. Bewustwording is dan ook de eerste stap bij het implementeren van de AVG in het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij BAS Consultancy snappen we dit. Daarom begeleiden we organisaties niet alleen bij het implementeren van de AVG maar juist ook bij het bewust maken van uw medewerkers. Meer weten? Neem contact met ons op!