Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht moet belastingontduiking aanpakken

by

Het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht is onlangs in internetconsulatie gegaan. Het wetsvoorstel betreft een verduidelijking en aanscherping van het wettelijke fiscale verschoningsrecht. Dit naar aanleiding van de Panama Papers-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken.

Wat is het fiscaal verschoningsrecht?

Belastingplichtigen (zowel burgers als organisaties/bedrijven) moeten de Belastingdienst gegevens en inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn voor hun belastingheffing. Bepaalde derden (zogenaamde ‘administratieplichtigen’) zijn ook verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken in verband met de belastingheffing van anderen.

Bepaalde beroepsgroepen zijn van deze laatste verplichting uitgezonderd. Geestelijken, advocaten, notarissen, artsen en apothekers hoeven aan de Belastingdienst geen gegevens te verstrekkingen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van hun cliënten. Gegevens die onder het fiscale verschoningsrecht vallen, hoeven ook niet (meer) door de belastingplichtige zelf aan de Belastingdienst worden verstrekt. Dit wordt het afgeleide verschoningsrecht genoemd.

Lees verder op de website van ExecutiveFinance