BAS Weekly

Snel licht voorgenomen aanpassingen werkkostenregeling toe

by

Staatssecretaris Snel van Financiën is met een nadere toelichting gekomen over de vier aanpassingen in de werkkostenregeling zoals opgenomen in het Belastingplan 2020. Snel geeft antwoord op Kamervragen over de werkkostenregeling in de nota naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2020.

Aan welke wensen in het overleg met werkgevers zijn verder nog geuit, maar waaraan nu vanwege het budgettaire beslag niet wordt voldaan?

Het vrijstellen van feesten en partijen op externe locaties is vaak benoemd, evenals een uitbreiding van de fiscale faciliteit voor jubileumjaren, het herintroduceren van een normrente en het vrijstellen van het kerstpakket. Aan deze wensen is mede vanwege het budgettaire beslag niet tegemoetgekomen.

Lees verder op de website van Accountancy van morgen.