Schatkistbankieren kostte vooral provincies miljoenen.

by

Provincies en gemeenten zijn de afgelopen jaren 22,3 miljoen euro aan rente-inkomsten misgelopen omdat ze hun overtollige middelen gedwongen moesten stallen bij het ministerie van Financiën. Op de markt lagen de rentetarieven hoger. Aan schatkistbankieren zijn gemeenten en provincies sinds 2013 gehouden. De verplichting werd ingevoerd om een aantal redenen, zoals een verlaging van de EMU-schuld en de vermindering van risico’s. Eén belangrijke reden is ook, zo meldt het ministerie van Financiën, een doelmatig beheer van publieke middelen, ofwel een ‘optimaal renteresultaat’.

Nul procent

Met nul procent rente die bij de schatkist bankierende overheden nu vangen, kan van een optimaal rendement niet echt worden gesproken.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.