Raad van State kritisch op Miljoenennota

by

De Raad van State is kritisch op enkele van de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen en adviseert deze voorstellen aan te passen voordat ze naar de Tweede Kamer gaan. Volgens de RvS ontbreekt inzicht op de budgettaire gevolgen van de coronacrisis.

Op wetsvoorstellen als de verplichte huurverlaging toegelaten instellingen, aanpassing box 3,  en differentiatie overdrachtsbelasting is de RvS kritisch en adviseert het orgaan om de plannen niet in te dienen bij de Tweede Kamer, tenzij de voorstellen zijn aangepast. Op de voorstellen voor de CO2-heffing voor de industrie en de verbetering uitvoerbaarheid toeslagen wordt aangeraden de RvS-adviezen te verwerken voordat het voorstel naar de Kamer gaat.

Lees verder op de website van CMweb.