Proef: rijk kiest accountant gemeente

by

Niet de gemeente zelf bepaalt wie ze de controle van de jaarrekening en de jaarstukken laat doen, maar het rijk. Ook op provincies zou zo’n model kunnen worden losgelaten.

Het zogeheten Intermediairsmodel is een van de alternatieve structuurmodellen dat de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) oppert in het eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’. Op deelgebieden binnen en buiten de overheid zou zo’n model volgens de adviescommissie best kunnen worden beproefd. ‘Het uitkiezen van een accountant zou dan op centraal overheidsniveau kunnen worden belegd en op bepaalde overheidsinstanties –  bijvoorbeeld provincies of een daartoe geselecteerde groep gemeenten – kunnen worden toegepast’, aldus de commissie.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.