Platteland ‘onleefbaar’ na herijking gemeentefonds

by

De plattelandsgemeenten leggen zich niet op voorhand neer bij louter nadelige financiële gevolgen van de geplande herijking van het gemeentefonds. ‘Het kan niet zo zijn dat het hele platteland wordt onderbedeeld’, zegt voorzitter Ellen van Selm van P10, de club waarin 21 plattelandsgemeenten zijn verenigd.

Niet-verstedelijkte gebieden benadeeld

Van Selm, tevens burgemeester van het Friese Opsterland, reageert op de berichtgeving in Binnenlands Bestuur dat – afgaande op de resultaten van twee diepgravende onderzoeken van Cebeon en AEF – de nieuwe verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten vooral in het nadeel uitpakt voor niet-verstedelijkte gebieden.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.