Pensioenakkoord: deal uitgesteld, FNV stemt in juli

by

Vakbond FNV heeft het besluit over het pensioenakkoord opgeschoven naar 4 juli, omdat het ledenparlement een fysieke vergadering eist en meer details over het nieuwe stelsel wil. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het spijtig dat de uitwerking van het akkoord wordt uitgesteld en minister Koolmees toont zich geïrriteerd.

Vlak voor het weekend zou het ledenparlement van vakbond FNV stemmen over het pensioenakkoord waar al jaren over wordt gesteggeld. De onderhandelingen van het kabinet en sociale partners werden deze maand eindelijk afgerond, waarna betrokken partijen de uitwerking aan hun achterban zouden voorleggen. Vakbond CNV stemde een week geleden al in, maar vakbond VCP wil nog geen ja zeggen, totdat er meer duidelijk is over de compensatie voor mensen bij wie nu een pensioengat ontstaat.

Lees verder om de website van CM