Onderzoek naar rol accountants bij fraude

Onderzoek naar rol accountants bij fraude

by

Het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties, het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) waar ook de AFM onderdeel van uitmaakt, is geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van beleggers over de rol van de accountant bij fraude door ondernemingen. IFIAR gebruikt de inzichten onder meer in zijn dialoog met internationale regelgevers en de grote accountantsnetwerken. Dat meldt beleggersvereniging VEB.

VEB: meer assertiviteit accountants

De VEB heeft eerder dit jaar in haar brief aan de grote accountantsorganisaties nog aandacht gevraagd voor fraude. Dit onderwerp zou wat de beleggersvereniging betreft een standaard onderdeel moeten zijn in het bestuursverslag van ondernemingen, en door de accountant op juistheid, volledigheid en tijdigheid gecontroleerd moeten worden.

Lees verder op de website van Accountancy van morgen.