Nieuwe gedragsregels accountants (in business) per 1 januari

Nieuwe gedragsregels accountants (in business) per 1 januari

by

De Nadere voorschriften NOCLAR (Non-Compliance with Laws and Regulations) zijn per 1 januari 2019 definitief. Ze geven aan wat er van (senior) accountants (in business) wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als de eigen organisatie of cliënten de regels niet naleven.

De regels, die door de NBA zijn gepubliceerd, gelden voor accountants in business, intern en overheidsaccountants en openbaar accountants in business, intern en overheidsaccountants en openbaar accountants. Het bestuur van de NBA en het ministerie van Financiën hebben de NV NOCLAR goedgekeurd. Na publicatie in de Staatscourant zijn de Nadere voorschriften NOCLAR definitief.

Met de slogan Accountants kijken niet weg! introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Deze voorschriften zijn de opvolgers van de VGBA. De accountants (in business) moeten volgens die regels eveneens in actie komen.

Stappen bij een overtreding

De NBA heeft vier stappenplannen opgesteld. Die geven aan wat accountants moeten doen als zij een overtreding van de regelgeving vaststellen.
Het is de bedoeling om de stappenplannen gelijktijdig met de publicatie van NV NOCLAR in de Staatscourant te publiceren.

  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving cliënt (controle-opdrachten);
  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving cliënt (overige opdrachten);
  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving in eigen organisatie (seniorpositie);
  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving in eigen organisatie (geen seniorpositie).

Inhoudelijke kent een stappenplan een aantal fases.

  1. Inzicht. Accountants doen onderzoek om een beter beeld van de situatie te krijgen. Zo kunnen ze bepalen of er echt iets mis is en wat ze moeten doen.
  2. Bespreken. Accountants gaan over de kwestie in gesprek met de eigen organisatie of de cliënt.
  3. Aandringen op maatregelen. Accountants nemen maatregelen of sturen daar op aan.
  4. Beoordelen. Is de reactie adequaat?
  5. Maatregelen in het algemeen belang.
  6. Informeren van andere accountants over de kwestie.

Bron: cmweb.nl