NBA reageert op fraude-vragen van VEB

NBA reageert op fraude-vragen van VEB

by

De accountancy werkt hard aan het bestrijden van fraude, zo benadrukt de NBA in een stuk in het FD naar aanleiding van de oproep van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) om tijdens de controle meer aandacht te hebben voor signalen van fraude.

Sander Kranenburg, voorzitter van de NBA werkgroep Fraude stelt: ‘Er lopen verschillende initiatieven om ervoor te zorgen dat accountants een grotere rol kunnen spelen bij fraudebestrijding. Er wordt onder meer ingezet op data-analyse om fraude op te sporen en de NBA werkt aan een fraude-expertisecentrum op dat als vraagbaak voor accountants moet fungeren.’

Accountantsbrief

De VEB bracht maandag hun jaarlijkse accountantsbrief uit, die naast de NBA, ook aan de big four-kantoren en een aantal kleinere kantoren werd gestuurd. In die brief erkent de VEB dat de controlewerkzaamheden is verbeterd, maar: ‘Fraude, waaronder corruptie, belastingontduiking en (het faciliteren van) witwassen zorgen voor grote financiële- en reputatieschade bij ondernemingen en stakeholders. Voorkomen en bestrijden van fraude begint bij het signaleren van frauderisico’s. Omdat veel controlerend accountants zichzelf niet voldoende in staat achten om frauderisico’s in een vroegtijdig stadium te signaleren, is gespecialiseerde hulp van forensische accountants nodig bij de controle van de jaarrekening.’

Forensisch accountant

Eventuele financiële bezwaren wijst de VEB van de hand: ‘Eventuele bezwaren als zou een dergelijke aanpak tot hogere kosten voor de controle leiden, zijn niet acceptabel. De gevolgen van het niet signaleren van fraude, een mogelijke uitkomst van een minder intensieve controleaanpak en uitvoering, blijken vele malen kostbaarder.’ Maar volgens Kranenburg worden forensisch accountants al steeds vaker betrokken. Toch vindt hij niet dat de forensisch accountant standaard deel moet zijn van het controleteam. Hij stelt in het FD: ‘Het hangt af van de situatie. Bij risicovolle ondernemingen gebeurt het al.’ Bovendien hebben accountant, auditors en controllers vaak sowieso al aandacht voor frauderisico’s. Zij rapporteren vrijwillig over dit aspect in hun jaarrekening.

Ook binnen de politiek is aandacht voor fraude. Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelde een adviescommissie in die nog dit jaar verbetervoorstellen zal doen voor de accountancy. De minister waarschuwde al dat het partnermodel van de grote kantoren en de combinatie van controle en advies binnen één organisatie, daarbij ook kritisch zal worden bekeken.

Bron: cmweb.nl