BAS Consultancy

NBA maakt handleiding adviseren over crisismanagement

by

De NBA ledengroep intern- en overheidsaccountants heeft een handleiding gemaakt voor het toetsen en adviseren over crisismanagement. De handleiding is door het Instituut voor Veiligheids- en Crisimanagement (Aon/COT) primair geschreven voor internal auditors, maar volgens de NBA ook relevant voor bestuurders en commissarissen.

De laatste jaren groeit de rol van internal auditors, licht de NBA toe. ‘Zij toetsen niet alleen of hun organisatie voldoet aan vastgestelde kwaliteitsnormen, maar worden steeds actiever betrokken bij het beheersen van organisatiebrede risico’s. De internal auditfunctie kan een belangrijke rol spelen in het toetsen van veerkracht en weerbaarheid. Daarnaast kan deze toets leiden tot belangrijke adviezen, waardoor de internal auditfunctie ook een belangrijke adviesrol heeft.’

Lees verder op de website van Accountancy van morgen.