NBA: ‘Klimaat is financieel’

by

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagt in haar jongste Publieke Managementletter (PML) aandacht voor klimaatbeleid. Over duurzaamheid en klimaat is al veel geschreven, maar deze PML benadert het vraagstuk vanuit het perspectief van de accountant. En daarbij is de kernboodschap: Klimaat is financieel. Het is tijd voor concrete actie.

In de PML wordt vastgesteld dat bedrijven en organisaties die nalaten aandacht te besteden aan hun klimaatbeleid, financiële risico’s lopen: van boetes tot verlies van marktaandeel, bijvoorbeeld als gevolg van reputatieschade. Daar staan ook kansen tegenover, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten of diensten die uitstoot van broeikasgassen verminderen of voorkomen.

Lees verder op de website van cmweb.nl.