Kritiek op fiscale regels auto

by

De fiscale behandeling van de auto is inconsistent en tegenstrijdig. Deze kritiek komt van zowel de autobranche, onderzoeksinstituten als de Algemene Rekenkamer.

Doelen niet gehaald

De Rekenkamer kwam woensdag 27 november met een rapport dat vraagtekens stelt bij het huidige belastingbeleid ten aanzien van de auto. De twee hoofddoelen van dat beleid – een stabiele inkomstenstroom en bijdragen aan een beter klimaat – dreigen beide niet gehaald te worden.

Lees verder op de website van Accountancy van morgen.