KPMG: 'Verzekeraars langzaam op gang met invoering nieuwe IFRS-regels'

KPMG: ‘Verzekeraars langzaam op gang met invoering nieuwe IFRS-regels’

by

Verzekeringsbedrijven komen wereldwijd langzaam op gang met de voorbereidingen op de nieuwe verslaggevingsregels IFRS 9 en IFRS 17. De nieuwe standaarden zijn van invloed op de wijze waarop de ondernemingen gaan rapporteren over financiële instrumenten en de waardering van verzekeringscontracten.

Hoewel de toepassing van IFRS 9 in principe verplicht is vanaf 1 januari 2018, mogen verzekeraars hiermee wachten tot 1 januari 2021. Ook de inwerkingtreding van IFRS 17 is vastgesteld op 1 januari 2021.

Uit het onderzoek In it to win it van KPMG naar de voortgang die verzekeringsmaatschappijen boeken met de invoering van IFRS 9 en IFRS 17 blijkt dat vooral grote verzekeraars het tempo van de voorbereidingen flink hebben opgeschroefd. Bijna 70 procent van de verzekeringsmaatschappijen met een premie-inkomen van meer dan tien miljard dollar bevindt zich in de ontwerpfase van IFRS 17 of zijn bezig met de daadwerkelijke invoering. Datzelfde geldt voor IFRS 9. Van de kleinere verzekeraars met een premie-inkomen van minder dan één miljard dollar daarentegen is niet meer dan 10 procent bezig met het ontwerp of de invoering van IFRS 17. Eén op vier bedrijven buigt zich inmiddels over IFRS 9.

Gekwalificeerd personeel vormt uitdaging

“Maar ondanks de voortgang die de verzekeraars maken, moet nogal altijd een aantal obstakels uit de weg worden geruimd voordat zowel IFRS 17 als IFRS 9 operationeel zal zijn”, zegt Frank van den Wildenberg, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van IFRS. “Zo voorziet 90 procent van de ondernemingen dat zij onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden om de invoering in goede banen te leiden. En nog eens de helft maakt zich zorgen over het budget dat nodig is voor de implementatie.”

“Ironisch genoeg zien wij dat de bedrijven die de meeste vorderingen maken met de invoering de grootste tijdsdruk ervaren. Hoe verder zij in het proces komen, hoe meer zij zich realiseren hoe groot de uitdaging uiteindelijk is. Dat uit zich bijvoorbeeld in het aantal mensen dat zich nu al met de invoering bezig houdt. Bijna de helft van de grote verzekeraars heeft op dit moment al teams van vijftig of meer mensen die bezig zijn met de invoering. Bij middelgrote verzekeraars is sprake van teams van vijfentwintig mensen. Het vinden van voldoende, geschikte professionals vormt dan ook een acute uitdaging.”

Katalysator voor vernieuwing

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bijna alle grote verzekeraars de invoering van de nieuwe standaarden als een kans zien om hun bedrijfsvoering te transformeren. “Bijna 80 procent wil de processen binnen de organisatie verder optimaliseren. En ruim 60 procent ziet het als een mogelijkheid om de actuariële processen te verbeteren. Bijna 60 procent wil de invoering van de nieuwe standaarden aangrijpen om de systemen waar het bedrijf meewerkt te moderniseren”, aldus Van den Wildenberg.

“De kosten mogen dan aanzienlijk zijn, maar de nieuwe mogelijkheden die de invoering biedt zijn wellicht veel groter. De nieuwe standaarden stellen verzekeringsmaatschappijen in staat met een totaal andere blik te kijken naar hun strategie en hun financiële en actuariële processen. De overgang kan dus duidelijk een katalysator zijn voor vernieuwing.”

“Gedurende de invoering zullen de bedrijven evenwel geconfronteerd worden met nieuwe operationele uitdagingen, uitdagingen die met name tijdens het schaduw draaien aan het licht moeten komen. Slechts 7 procent van de ruim honderdvijftig onderzochte verzekeraars verwacht echter op tijd klaar te zijn met de invoering om gedurende een periode van twee jaar schaduw te kunnen draaien op basis van de nieuwe standaarden. Ruim de helft van de bedrijven verwacht niet langer dan een jaar te kunnen proefdraaien voordat het gebruik van definitief wordt.”

Volgens Van den Wildenberg is het echter van groot belang dat verzekeringsmaatschappijen alert zijn op mogelijke interpretatieverschillen die voortvloeien uit de invoering van IFRS 17 en IFRS 9, om de invloed op de uiteindelijke jaarrekening goed te kunnen begrijpen en de dialoog met investeerders te kunnen aangaan over de veranderingen die zij kunnen verwachten.

Bron: Accountant.nl