Kostprijs als integrale kpi voor zorgaanbieders – concrete tips voor opbouw kostprijs

by

Als zorgaanbieder onderhandelen over de zorgtarieven zonder te weten wat uw kostprijs is? Een kansloze missie, omdat u niet sterk in de onderhandeling staat. Want uw onderbuikgevoel kan wel zeggen dat de kosten niet uit het tarief te dekken zijn, maar een cijfermatige onderbouwing ontbreekt. Herkenbaar? Dan is het hoog tijd voor kostprijsbepaling door middel van kostenallocatie.

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van maatschappelijke ondersteuning van langdurig zieken, ouderen, jeugdzorg en psychische hulp. Daarbij hebben zij minder budget te besteden, terwijl regeldruk, administratieve belasting én de zorgvraag toenemen.

Lees verder op de website van cmweb.nl.