Komt er straks een wereldwijd belastingtarief?

Komt er straks een wereldwijd belastingtarief?

by

Als het aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) ligt, komt er een wereldwijd minimumtarief aan belasting voor bedrijven. Daarmee zou belastingontwijking worden tegengegaan. De Oeso praat vandaag met lobbyisten, fiscalisten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven over de mogelijke invoering van een wereldwijd minimum belastingtarief. Internationale bedrijven kunnen dan niet langer belastingen ontlopen door te schuiven met winsten. Zo valt te lezen in een artikel in het FD.

De vraag is of het ene land het andere land kan dwingen belasting te heffen. Sommigen noemen dat een ongeoorloofde schending van de nationale soevereiniteit. Desondanks maakt deze oproep duidelijk dat de Oeso de belastingafdracht van multinationals zeker wil stellen.

Drie voorstellen tegen belastingontwijking

Vandaag is de laatste dag dat bedrijfsleven, internationale lobbyclubs en belastingadvieskantoren overleg voeren met maatschappelijke organisaties, wetenschap en andere belanghebbenden. Het overleg moet tot een internationale consensus leiden in 2020. Op dit moment liggen er drie onderwerpen op tafel. Ten eerste wordt gesproken over de winstheffing over digitaal gecreërde waarde, de zogeheten digitaks. Daarnaast spreken de belanghebbenden over het G20-plan uit 2015 tegen belastingontwijking: middels ‘base erosion and profit shifting’ (Beps). De Oeso meen dat dit plan onvoldoende is om belastingontwijking tegen te gaan, want multinationals blijven constructies verzinnen om zo min mogelijk belasting te betalen. Daarom wil de Oeso een minimumbelastingtarief, het derde onderwerp op tafel.

Controversieel

Hoewel de invoering van een wereldwijd belastingtarief controversieel is, blijkt uit het feit dat de Oeso het onderwerp op de agenda zet dat belangrijke spelers de maatregel steunen. In het FD stelt Marlies de Ruiter, partner bij EY, dat de maatregel ‘heel ingrijpend is. Een minimum effectief tarief (een percentage is nog niet bekend) staat volgens De Ruiter ” haaks op de huidige uitgangspunten voor internationale belastingafspraken’, waarin fiscale soevereiniteit erg belangrijk is.

Bron: cmweb.nl