In 6 stappen naar een minder kapitaalintensieve order to cash-cyclus

by

Een strak georganiseerde order to cash cycle kan zorgen voor extra middelen. In zes stappen naar een kortere – en dus minder kapitaalintensieve – O2C-cyclus.

Tussen het ontstaan van een vordering en het beschikken over de betaling ervan zit tijd. We noemen dit tijdsverloop de order to cash cycle (O2C-cyclus). Deze cyclus is de som van een aantal floats. Willen we investeringen in dit onderdeel van het werkkapitaal nog doelmatiger beheersen en sturen, dan moeten we deze floats nadrukkelijker relateren aan het bedrijfsproces.

In dit transactieverloop onderscheiden we zes fasen:
1. Ontvangen van de order;
2. Verzenden van de goederen/het verrichten van diensten;
3. Verzenden van de factuur;
4. Vervallen van de factuur (de vervaldag);
5. Verzenden van de betaling door de afnemer;
6. Beschikken over het geld.

Lees verder op de website van Executive Finance.