Fouten in jaarrekeningen gemeenten ‘zorgpunt’

by

Elf gemeenten hebben zodanig veel fouten in de boekhouding, dat ze al vier jaar geen goedkeurende accountantsverklaring hebben gekregen. Dat blijkt uit een door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gepubliceerd overzicht van de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018. Ze noemt deze gemeenten een ‘zorgpunt’.

Europese aanbestedingen

In 2015 was er een sterke daling in het percentage goedkeurende verklaringen voor de jaarrekeningen van gemeenten op het aspect rechtmatigheid. Slechts 50 procent kreeg groen licht, waar dat percentage in voorgaande jaren rond de 95 procent lag. Destijds was dat te wijten aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.