Eindrapport MCA: Spiegel voor de accountancysector

by

De accountancysector staat er beter voor dan bij de start van de werkzaamheden van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Na vijf jaar van maatregelen is het kwaliteitsbewustzijn binnen de sector verstevigd, wordt gewerkt aan cultuurverandering en zijn diverse hoopvolle initiatieven in gang gezet.

De prestatiekloof is echter niet gedicht. Accountantsorganisaties voldoen in onvoldoende mate aan het in wet- en regelgeving vastgelegde en door toezichthouders getoetste kwaliteitsniveau. De werking en effecten van de genomen maatregelen kunnen onvoldoende worden aangetoond en zijn niet duurzaam geborgd.

Lees verder op de website van cmweb.nl.