AVG krijgt uitzondering voor accountants

by

Er komt op verzoek van de NBA een uitzondering voor accountants in de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), zodat accountants bijzondere categorieën persoonsgegevens kunnen controleren in het kader van hun wettelijke controletaken.

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief over de voorgenomen wijzigingen van de UAVG en de AVG. Accountants verwerken persoonsgegevens bij wettelijke controles. Over het algemeen gaat het om gewone persoonsgegevens, zoals gegevens over klanten of werknemers van het bedrijf dat wordt gecontroleerd, maar soms zijn er situaties waarin een accountant in aanraking komt met zogenoemde bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen.

Lees verder op de website van Accountant.