AP krijgt miljoenen extra voor handhaving AVG

AP krijgt miljoenen extra voor handhaving AVG

by

Minister Dekker voor Rechtsbescherming trekt 3,4 miljoen euro extra uit voor de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met de AVG, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de eerste ervaringen met de privacywet. Het budget van de AP voor de jaren 2019 en verder was vanwege de AVG al structureel verhoogd met 7 miljoen euro. Vanwege de noodzakelijke groei van de organisatie als gevolg van de implementatie van de AVG heeft Dekker besloten de AP nog een extra jaarlijks budget van  3,4 miljoen euro te geven.

Dekker schrijft verder onder andere dat de AP in 2018 22.000, veelal telefonische,  informatieverzoeken en ruim 11.000 klachten, waaronder privacyklachten, heeft ontvangen. Ongeveer een derde van de privacyklachten betrof de rechten van betrokkenen, in het bijzonder de wijze van uitvoering van inzage- of verwijderverzoeken door organisaties. Daarnaast ontving de AP veel klachten over het verzamelen van persoonsgegevens die bovenmatig ten opzichte van het doel zou zijn en over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden.

Klachtafhandeling

De focus van de AP lag in 2018 voornamelijk op effectieve en efficiënte klachtafhandeling door voorlichting, normuitleg en normoverdracht, schrijft Dekker. De AP heeft meer dan de helft van de in 2018 ontvangen klachten en telefoontjes in datzelfde jaar afgehandeld. De AP heeft, naar gelang de aard van de klacht, daarbij diverse afdoeningsmogelijkheden tot haar beschikking, zoals het informeren van de klager over de effectuering van zijn privacyrechten tot bemiddeling van de AP bij de organisatie in kwestie. Als deze interventies niet tot compliance leiden, start de AP een formeel handhavingstraject. In 2018 is dat 17 keer gebeurd.

Implementatie niet voltooid

De feitelijke implementatie van de AVG bij de AP is nog niet voltooid, meldt de minister verder. Naast voorlichting en de concrete invulling van de diverse bepalingen uit de AVG (normuitleg), gaat de aandacht van de AP in 2019 nadrukkelijker uit naar handhaving en sanctieoplegging.  Ook behoeven nieuwe taken onder de AVG, zoals het binnen de AP op te zetten systeemtoezicht en de samenwerking met de toezichthouders binnen Europa, nog nadere invulling en uitwerking. Met ingang van 15 mei 2019 is de voorzitter van de AP verkozen tot vicevoorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB), dat bijdraagt aan de uniforme toepassing van de AVG en de samenwerking tussen de privacytoezichthouders binnen de EU.

Bron: accountancyvanmorgen.nl