Analyse: Pensioenstelsel liever verbeteren dan vernieuwen

Analyse: Pensioenstelsel liever verbeteren dan vernieuwen

by

Er is een petitie om het pensioenstelsel te veranderen naar een stelsel met individuele pensioenpotten. Het zou dé oplossing zijn voor de problemen met pensioenen.

De eerste reden om het stelsel te wijzigen is eenvoud. Een stelsel met individuele pensioenpotten is beter te begrijpen. Dat lijkt op het eerste gezicht ook zo, maar consumenten hebben beleggingsverzekeringen ook lange tijd niet begrepen totdat naar buiten kwam wat er allemaal mis was.

De eerste reden om het stelsel te wijzigen is eenvoud. Een stelsel met individuele pensioenpotten is beter te begrijpen. Dat lijkt op het eerste gezicht ook zo, maar consumenten hebben beleggingsverzekeringen ook lange tijd niet begrepen totdat naar buiten kwam wat er allemaal mis was.

De tweede reden is vertrouwen in het pensioenstelsel door de complexiteit en herverdelingen. Dat laatste ligt niet aan het pensioenstelsel, maar aan de doorsneepremie. Kortweg betaalt iedereen dezelfde premie, waardoor jongeren (jonger dan 45 jaar) te veel betalen en ouderen (ouder dan 45 jaar) te weinig. Iedereen wil hier vanaf, maar het prijskaartje bedraagt circa €60 miljard. Wie moet dat betalen?

Het derde argument is dat individuele pensioenpotten logischer zijn. Dat is waar, maar dat betekent niet dat het een verbetering is. Tot de kredietcrisis waren de pensioenen in de beleving van consumenten zeker, daarna is de zekerheid onder druk komen te staan door de extreme renteverlaging en hebben pensioenfondsen onvoldoende gedaan om de pensioenen in te dekken.

De vierde reden is de veranderende arbeidsmarkt. Veel mensen veranderen veel meer van baan dan voorheen. Daardoor krijgen zij (veel) verschillende pensioenpotjes en dat zou voorkomen kunnen worden door één pensioenrekening. Pensioenpotjes kunnen bij verandering van baan overgedragen worden, maar het is de vraag of het gezien de dekkingsgraad van pensioenfondsen op dit moment altijd verstandig is.

Tot slot is er het argument van eerlijkheid. Lager opgeleiden betalen voor hoger opgeleiden en ongezonde voor gezonde mensen. Ik zie niet hoe dat probleem in een nieuw stelsel wordt opgelost.

De argumenten vind ik wel begrijpelijk, maar niet overtuigend. Verbetering van het huidige pensioenstelsel heeft mijn voorkeur boven het rigoureus wijzigen. Bovendien is dat laatste niet zonder problemen. Bij spijt achteraf is er geen weg terug.

Herman Bouter is financieel planner bij een onafhankelijk adviesbureau zonder financiële banden met aanbieders van producten.

Bron: Telegraaf.nl