Zorg & welzijn

BAS Consultancy biedt oplossingen die effectief bijdragen aan het behalen van uw organisatiedoelen. Zo zetten we onze consultants in als Business Controllers die enerzijds het management en de zorgprofessionals adviseren en anderzijds de begroting en complexe business cases opstellen. Zij kennen de zorgsector goed en weten hierdoor welke (niet-)financiële data relevant is voor het opstellen van betrouwbare managementinformatie. Financial Controllers met een sterke boekhoudkundige basis kunnen u helpen met het opstellen van de meest complexe jaarrekeningen. In het kader van Horizontaal Toezicht ondersteunen onze consultants u op een verbindende manier met het auditen en optimaliseren van de AO/IC.

Daarnaast helpen we u graag met:

  • Begeleiding bij de transitie van financial control naar business control;
  • de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving die van invloed is op de financieringsstromen;
  • financieel advies en ondersteuning bij fusietrajecten (bijvoorbeeld bij de herinrichting van de financiële administratie op het gebied van processen, systemen én bemensing);
  • sustainability reporting op basis van de GRI en SASB richtlijnen;
  • het opstellen of vereenvoudigen van een financieel rekenmodel;
  • subsidie, vastgoed, kostprijs en treasury gerelateerde werkzaamheden en analyses;
  • het leveren van IT Security & Compliance specialisten voor bijvoorbeeld AVG implementatietrajecten.