Overheid

In de publieke sector is er sprake van grote verschuivingen. Taken worden gedecentraliseerd naar gemeenten, waterschappen en provincies. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden en forse bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee die vragen om betrouwbare financiële data en gedegen analyses. Een goede en efficiënte inrichting van de financiële processen is hierbij cruciaal. Andere belangrijke thema’s in de publieke sector zijn privacy en informatiebeveiliging. In een wereld die steeds digitaler wordt, moet de overheid de privacy en veiligheid van haar burgers kunnen garanderen. De consultants van BAS Consultancy kennen de uitdagingen in de publieke sector en adviseren en ondersteunen u graag bij transitieprocessen, het verbeteren van de financiële processen en privacy- en security issues.

Dit kunnen we voor uw sector betekenen

 • Training en begeleiding bij de transitie van financial control naar business control
 • Begeleiding en coaching van medewerkers op de werkvloer
 • Sustainability reporting op basis van de GRI en SASB richtlijnen
 • Auditen van uw AO/IC
 • Advies en ondersteuning op het gebied van Financial en IT audit
 • Advies en ondersteuning op het gebied van actuele privacy wet- en regelgeving
 • Advies en ondersteuning op het gebied van implementatie van de AVG
 • Advies en ondersteuning bij omgevingsspecifieke compliance vraagstukken
 • Het leveren van IT Security specialisten
 • Advies en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging vraagstukken
 • Advies en impactanalyses op het gebied van blockchaintechnologie

Voor de lokale overheid hebben we expertise op het gebied van:

 • Opstellen jaarrekening omrent richtlijnen BBV
 • Gemeentelijke financiën en risicobeheersing
 • WMO en de Jeugdwet