NGO’s & Stichtingen

De afgelopen jaren ziet men bij NGO’s en stichtingen over het algemeen een stijging van de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving ten opzicht van subsidies. De verantwoording is complexer geworden en het in control zijn van je financiële organisatie is zeker binnen deze branche een vereiste. Er moet meer en meer voldaan worden aan een goed georganiseerde projectadministratie. Donateurs willen weten welk deel van hun geld daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel en wat er mee wordt gedaan. Maar ook het opstellen van business cases voor nieuwe projecten, het tijdig financieel bijsturen van projecten, en de financiële verantwoording door middel van jaarverslaglegging moet in orde zijn. BAS Consultancy levert graag een bijdrage aan een gezonde bedrijfsvoering van NGO’s en stichtingen. Onze consultants hebben binnen uw sector ervaring op het gebied van Business Control, Audit en Security vraagstukken.

Dit kunnen we voor uw sector betekenen

 • Advies en ondersteuning op het gebied van projectcontrol
 • Training en begeleiding bij de transitie van financial control naar business control
 • Begeleiding en coaching van medewerkers op de werkvloer
 • Sustainability reporting op basis van de GRI en SASB richtlijnen
 • Auditen van uw AO/IC
 • Advies en ondersteuning op het gebied van Financial en IT audit
 • Advies en ondersteuning op het gebied van actuele privacy wet- en regelgeving
 • Advies en ondersteuning op het gebied van implementatie van de AVG
 • Advies en ondersteuning bij omgevingsspecifieke compliance vraagstukken
 • Het leveren van IT Security specialisten
 • Advies en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging vraagstukken