Strategisch financieel plannen in de zorg - van beleid naar praktijk

25 januari 2024

Het zijn onze consultants die het verschil maken voor onze klanten. Dat doen ze met passie, ervaring en natuurlijk enorm veel expertise. Maar wat ze precies doen blijft soms onderbelicht, hoog tijd dus om hun expertise in de spotlight te zetten. We laten je graag zien welk verschil een duidelijke strategische financiële planning kan maken in de zorg. Want de financiële kolom is essentieel om een vertaling te maken van beleid naar de praktijk – zodat de cliënt altijd centraal blijft staan.

Nooit goed…?

De financiële kolom heeft een vaak onopvallende, maar daardoor niet minder fascinerende positie binnen zorgorganisaties. Het is namelijk precies daar waar een praktische vertaling wordt gemaakt van dat wat in bestuurs- en directiekamers wordt besloten. Als er bijvoorbeeld data of nieuwe producten geleverd moeten worden, dan zijn financials bijna altijd de schakel naar de operatie. Dat betekent ook dat er soms tegenstrijdige belangen zijn, want ideeën over wat ‘de beste zorg’ is kunnen ver uit elkaar liggen. Maar uiteindelijk willen alle partijen een ding, dat is dat de cliënt centraal blijft staan. Mede door de vertaalslag die wordt gemaakt in de financiële kolom, lukt dat ook.

Meestal worden BAS-consultants bij zorginstanties ingezet om een proces of een heel team naar een hoger plan te trekken, of anders te organiseren. Ondanks alle financiële cijfers en data, blijft hun werk dus ook ‘mensenwerk’. Samen met hun teams gaan onze financiële zorgconsultants op zoek naar de beste manier om financiële processen in te richten. Dat levert veel voldoening op, want uiteindelijk draagt dit ook bij aan het welzijn van de zorgcliënt – dat maakt het werk vaak nog extra bijzonder.

proef-met-één-budget-voor-meervoudige-zorgvragen

Zorgvragen zijn er altijd, maar welke (omvang) kunnen we ook beantwoorden?

Er zullen altijd zorgvragen blijven, maar de vraag is hoe en in welke omvang we deze kunnen blijven beantwoorden. Dit dilemma is de rode draad bij strategische planning in de zorg. De financiële middelen, maar ook de zorgverleners zelf zijn geen onuitputtelijke bron. De enige manier om alles zo efficiënt mogelijk te verdelen, is door budgetten vast te stellen.

Financials kunnen dat, maar helpen ook bij de berekeningen van het effect van de financiële middelen én het maken van interne afspraken. De financiële kolom is essentieel bij het aanleveren en accuraat bijhouden van de cijfers.

Vanuit BAS Consultancy zien we strategische planning dan ook als een hoeksteen van effectief management in de zorgsector. Het vormt de ruggengraat van een organisatie en stelt leiders in staat om een duidelijke richting te bepalen, doelen te stellen en groeimogelijkheden te identificeren.

Hoe werkt dit écht in de praktijk?

Strategische financiële planning klinkt soms wat statisch, maar hoe werkt het in de praktijk nu écht? Het belangrijkste is en blijft dat de zorginhoud altijd leidend is; alleen zo blijft de zorgclient centraal staan. In de dagelijkse praktijk is daarvoor vooral focus nodig op een viertal processen:

  • Financiering: Een duidelijk en accuraat financieel overzicht is de basis voor alle gesprekken met financiers binnen de zorg. Dat gaat verder dan alleen de standaard processen. Als een organisatie langdurige afspraken wil maken, zul je ook cijfermatig een duidelijk toekomstperspectief moeten kunnen overleggen. Uiteindelijk win je hiermee veel meer financiële zekerheid en rust voor de zorgorganisatie.

  • Onderbouwing: Als zorgorganisaties willen aantonen wat ze nodig hebben, is er een cijfermatige onderbouwing nodig. Dat gaat verder dan alleen een wensenlijstje, er moet duidelijk inzichtelijk zijn wát bereikt wordt met het geld. Maar ook wat de consequenties zijn van over- of onderbesteding. En wat gebeurt er als er geen (extra) geld meer binnenkomt?

  • Stabilisering: Bij veel zorgorganisaties is het elk jaar weer onzeker hoeveel geld er binnenkomt. Dat is logisch gezien de dynamiek in de zorg met telkens weer nieuwe wetten, regels of veranderende zorgvragen. Met een duidelijke strategische financiële planning kan die onzekerheid deels worden weggenomen en banken kunnen zo veel beter aangeven waar en hoe ze eventueel structureel financiële steun kunnen bieden.

  • Toetsing: Hoewel sommige zorginstellingen het opstellen van de jaarrekening niet als meer zien dan een verantwoording, bieden financiële toetsmomenten zoals die van de accountant ook kansen voor de toekomst. Het opstellen van de jaarrekening is hét moment om impliciet naar voren te kijken op basis van eerdere cijfers. Ook daarmee kunnen zorginstellingen hun toekomstige doelen veel beter duiden en koers houden.

De rol van financials in de zorg is op zijn minst dynamisch te noemen. Precies die dynamiek maakt dit werk zo interessant en ook zo waardevol, volgens onze financiële zorgconsultants. Een groot deel van de financiële teams binnen de zorg is ervaren en toegewijd aan de zorg. Om up-to-date te blijven, of grotere veranderingen door te voeren, kan tijdelijke externe ondersteuning (bijvoorbeeld door een BAS-consultant) echt een verschil maken.


Meer weten?

Meer weten over strategische planning in de zorg en de ondersteuning die BAS-consultants hierbij kunnen bieden?

Onze experts staan voor u klaar en komen graag eens langs om te kijken waar kansen liggen voor uw zorgorganisatie.

Meld je hier aan!