Strategisch aan de slag met impulsen voor het onderwijs

16 maart 2022

Hoe voorkom je dat kwaliteitsimpulsen in het onderwijs slechts kort effect hebben? Het mooist is als je scholen helpt om permanente verbetering in de klas te brengen. Dit is precies wat onze financials in de vingers hebben. Ze brengen processen op gang om kansenongelijkheid in het onderwijs blijvend aan te pakken.

Twee jaar geleden startte Tuğba Erdem bij Zadkine, een instelling met 154 mbo-opleidingen in Rotterdam en omgeving. Ze begon als projectcoördinator met het financieel stroomlijnen van subsidietrajecten Inhaal- en ondersteuningsprogramma's, bedoeld om onderwijsachterstanden weg te werken die is ontstaan door de eerste coronasluiting. Daar kwam al snel het Nationaal Programma Onderwijs bij, een meerjarenplan van de overheid om de gevolgen van de scholensluiting ten tijde van de coronacrisis te herstellen. Dat is ondersteuning voor leerlingen die door de corona-pandemie en schoolsluitingen leerachterstanden hebben opgelopen.

‘Ik zou een paar maanden blijven. Het groeide uit tot een grotere klus, waarbij ik vanuit vier regelingen extra begeleiding voor studenten probeer te regelen. Ze konden bij Zadkine wel een financial met know how gebruiken. Wanneer vanuit een van de opleidingen een projectvoorstel binnenkomt, kijk ik naar alle mogelijkheden en maak ik de vertaalslag naar de subsidieregeling. Welk subsidiepotje moet je hebben, hoe kan de aanvraag het best ingestoken worden? Daarbij draait het om de vraag hoe je zoveel mogelijk studenten kunt helpen, zonder overbelasting van het personeel.’

Ze denkt mee over de vraag hoe tijdelijke regelingen zoals die van het NPO voor de lange termijn nut kunnen opleveren. Het NPO loopt door tot 2023. We kijken welke lessen we kunnen trekken uit de besteding van de gelden, zoals hybride onderwijs. Zulke nieuwe manieren van les kunnen docenten helpen om veel gerichter met studieproblematiek aan de slag te gaan.’

Geldstromen maximaal benut

Je kunt echt wat betekenen voor studenten in dit werk, merkt Tuğba. Daar is BAS-collega Esther Goedknegt het van harte mee eens. Als business controller bij Ondewijsgroep Lentiz ziet ook zij toe hoe geldstromen maximaal benut kan worden voor het onderwijs. ‘Waar wij over nadenken is een efficiënte en effectieve besteding van onderwijsgelden. Nu zijn financiële bijdragen en subsidies vaak laat in het jaar beschikbaar en dan moet je ze snel nog in hetzelfde boekjaar opmaken. Dat is meestal niet efficiënt.’

Tuğba noemt als voorbeeld van een permanente verbetering de lancering van een Open Leercentrum. Dat is een leerwerkplek op school met huiswerkbegeleiding en mentale ondersteuning, ook van psychologen en andere begeleiders van buiten de onderwijsinstelling. ‘Veel leerlingen liepen er tijdens corona tegenaan dat ze thuis nauwelijks gelegenheid hebben om aan de studie te werken. Bijvoorbeeld door armoede thuis, waardoor er geen geld is voor bijvoorbeeld de laptop of tablet die je nodig hebt voor het op afstand volgen van de les.’

Simulatietrajecten

‘Scholen zijn op dit moment daarnaast creatief aan het denken hoe ze bijvoorbeeld veel meer werkervaring in het studieprogramma kunnen inbouwen. Een probleem voor het mbo is dat er (te) weinig stageplekken zijn. Door simulatietrajecten kunnen leerlingen alsnog hun studiepunten halen.’  Het NPO Budget heeft onderwijsinstellingen ruimte geboden om dit soort onderwijsvernieuwingen tijdens Corona in te voeren.  Verder kunnen afgestudeerden middels het NPO budget ook extra begeleiding krijgen, bijvoorbeeld bij het trainen van sollicitatiegesprekken.

Esther: ‘In het onderwijs speelt altijd wel wat, dat maakt het heel leuk en uitdagend. Met een slimme bedrijfsvoering, door strategisch na te denken over permanente verbeteringen, werk je mee aan het mooiste onderwijs. Ik ben bij Albeda betrokken bij een project voor tienermoeders. Ik span mezelf maximaal in om zo’n project te laten slagen in financieel opzicht, of het nu linksom of rechtsom is. Nieuwe opleidingstrajecten voor studenten, mooie RIF-projecten of andere onderwijskundige projecten begeleiden is het leukste wat er is. Als financial beïnvloed je zulke processen. Ik weet zeker dat je op die manier maatschappelijke impact hebt.’

Meld je hier aan!