Rekenkamer brengt nettobetalingspositie in EU van Nederland in kaart

3 oktober 2020

De Algemene Rekenkamer kijkt in een rapport naar alle cijfers rondom de betalingspositie van Nederland in de Europese Unie.

Het onderzoeksrapport ‘Focus op de nettobetalingspositie van Nederland – Saldo betalingen en ontvangsten Nederland in de EU’ laat zien op basis van welke kengetallen, zoals het nationaal inkomen, de afdrachten van Nederland aan de EU berekend worden. Het rapport schetst hoe de ontstaansgeschiedenis van de financiering van de EU tot verschillende definities van de nettobetalingspositie heeft geleid.

De Rekenkamer geeft in het rapport antwoord op veelgestelde vragen zoals hoeveel Nederland betaalt aan de Europese Unie en hoeveel er jaarlijks terugkomt via EU-subsidies, en waarom ‘Den Haag’ en de Europese Commissie van mening verschillen over hoeveel Nederland afdraagt, terwijl het geld wel wordt overgemaakt. De Rekenkamer kijkt daarbij naar de cijfers van de afgelopen zes jaar.

Lees verder op de website van Accountant.

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief: