Meeste topfuncties vrouwen in HR en finance (25 procent CFO)

07 maart 2019

Nederland is aan een inhaalslag bezig als het gaat om de rol van vrouwen aan bestuurstafels. Het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies is dit jaar groter dan vorig jaar. Ook wereldwijd is er sprake van een toename, concludeert accountants- en adviesbureau Grant Thornton na eigen onderzoek.

Bij de 250 bedrijven die Grant Thornton in Nederland onder de loep nam, kwam 28 procent van de bestuursfuncties voor rekening van vrouwen. Dat was een jaar eerder nog 19 procent. Wereldwijd steeg aandeel van vrouwen in managementteams van 24 naar 29 procent.

Groei hangt samen met kritiek op ongelijkheid

Volgens de onderzoekers hangt die groei samen met aanzwellende kritiek op ongelijkheid bij bedrijven en in de maatschappij als geheel. Controverses over salarisverschillen en de #MeToo-beweging hebben ervoor gezorgd dat ondernemingen bewust beleid invoeren voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Minderheid van 15 procent

Niettemin zijn de verhoudingen nog niet rechtgetrokken. Slechts 15 procent van CEO’s of managing directors wereldwijd is vrouw. In Nederland is dat 17 procent. De meeste topfuncties die vrouwen bekleden in Nederland, liggen op het gebied van HRM (22 procent) en CFO (25 procent). Een van de redenen is een gebrek aan de juiste contacten, schrijft Grant Thornton. Vrouwen die de weg naar de top wisten te vinden, zeggen vaker dan mannen dat ze last hebben van beperkte mogelijkheden om te netwerken.

Bron: ExecutiveFinance.nl

Meld je hier aan!