Kritisch meedenken met meerwaarde voor de samenleving

17 april 2022

Volg je altijd het laatste politieke nieuws? Zet je je graag actief in voor de samenleving? Of heb je interesse in het aansturen van projecten of teams? Dan kom je als financial flink aan je trekken bij de Rijksoverheid. BAS-consultants Nina en Auke vertellen hoe ze veel breder kijken dan alleen naar financiële cijfers.

Nina Detering werkt sinds vorig jaar op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en doet het projectmanagement rond de implementatie van de Wet Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. ‘Ik krijg het hele plaatje mee, dat vind ik er erg leuk aan. Naast de financiële kant van het project – projectcontrolling, begrotingen opstellen, kostenramingen - draait het ook om management van risico’s, rapportages en kwaliteit. Ik heb met veel verschillende organisaties te maken bij de overheid, zoals Rijkswaterstaat, het CJIB, de RDW. Over de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen beleid praat je met verschillende mensen met allerlei expertises. Dat is heel leerzaam. Je krijgt door hoe wetten en regels tot stand komen, hoe beleidsprocessen in de praktijk gaan en hoe lijntjes op het ministerie en daarbuiten lopen.’

Auke Heinsius stuurde de afgelopen tijd een team aan dat de uitvoering van subsidies begeleidt voor verschillende ministeries. ‘De medewerkers van deze instelling kregen de handen vol aan de coronaregelingen voor de samenleving. Ik zat dus midden in de actualiteit, met veel subsidies voor het onderwijs en de gezondheidszorg. Je merkte dat er spoed achter deze subsidieregelingen zat, er moest veel snel gebeuren. Dat was soms enorm enerverend. Ik betrok mijn team in die dynamiek, door steeds duidelijk te maken waar wij als medewerkers het allemaal voor deden. Het gevaar is dat je alleen productie draait, dat je alleen koud subsidies behandelt. De uitdaging is om je bewust te zijn van wat er leeft bij de instelling die de subsidie ontvangt en wat de impact is op de samenleving. De ontvangers van overheidssubsidies hebben behoefte aan een aanspreekpunt dat ze helpt bij de uitvoering en verantwoording.

Verduurzamingsfonds

Nina: ‘Wat je – los van je inzet voor gezonde overheidsfinanciën - betekent voor de samenleving vind ik ook interessant. Straks zal een deel van de inkomsten van de vrachtwagenheffing terugvloeien in een verduurzamingsfonds. Dat stimuleert een slimmere en schonere vervoerssector. Ik vind het mooi daaraan bij te dragen.’

Auke: ‘Je bent met veel meer bezig bent dan alleen de financiële kant van de uitvoering van overheidsbeleid. Een goede uitvoering van dit beleid zit hem in allerlei dingen. In mijn opdracht was ik veel bezig met het motiveren van medewerkers uit mijn team. Bij lastige kwesties betrok ik telkens iemand uit het team, zodat hij of zij zelf kennis opdeed en in praktijk kon brengen. In dit werk helpt het als je een radar hebt voor wat je kunt verbeteren in de organisatie waar je werkzaam bent, en in je directe omgeving. Vaak ontdek je hoe een collega iets heel goed heeft aangepakt, daar kun je dan weer zelf van leren.’

Controle houden

Nina: ‘Mijn kwaliteit is dat ik kritisch meedenk. Ik houd heel erg van overzicht en het grotere plaatje bewaken. Dat komt goed van pas bij zoiets als projectmanagement. Er lopen heel veel trajecten tegelijkertijd, met veel verschillende mensen bij vele organisaties. Als bijvoorbeeld de behandeling van wetsvoorstellen in de Tweede Kamer langer duurt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de implementatie. Controle houden over de planning ligt me wel. Mijn collega’s op het ministerie vinden dat natuurlijk ook fijn!’

Meld je hier aan!