Financiële kalender: 3e kwartaal | De voorbereiding van de begroting en de analyse

08 juli 2024

Gedurende het jaar staan er een aantal vaste taken op de financiële kalender. Voor financiële directeuren is het belangrijk om deze cyclus te volgen. De juiste verslaglegging en voorbereiding kunnen een groot verschil maken voor het uiteindelijke succes van de organisatie. Want, alleen met gedegen en diepgaand financieel inzicht kan een strategie worden gekozen die ook daadwerkelijk leidt tot een optimaal bedrijfsresultaat. Begin direct met de belangrijkste financiële taken voor het derde kwartaal: de voorbereiding van de begroting en de analyse.

Financiële expertise is essentieel
Het is tijd om in het derde kwartaal vast te beginnen met de voorbereiding van strategische begrotingen en analyses voor het aankomende jaar. Een analyse van de financiële positie is daarvoor uiteraard geen overbodige luxe. Ook hier kunnen financiële directeuren een belangrijke rol vervullen bij strategische beslissingen.
Voordat de verschillende business units, of afdelingen überhaupt kunnen beginnen met budgetteren, moet de financiële positie in kaart worden gebracht. Om de juiste data en inzichten te extraheren, is financiële expertise nodig. Dat geldt ook voor het koppelen van de inzichten met externe rapporten en markttrends. Alleen zo wordt een degelijke financiële basis gelegd voor alle begrotingsbeslissingen.

Samenwerken is niet alleen wenselijk, maar een randvoorwaarde
Naast harde cijfers zijn ook ‘soft issues’ zoals samenwerking in deze fase erg belangrijk. Vaak nog belangrijker dan we in eerste instantie vermoeden. Budgetten opstellen, gaat namelijk alleen als de verschillende departementen binnen de organisatie ook echt samenwerken. Een tool die daarbij zeker niet mag ontbreken is de brainstormsessie. Hier komt regelmatig een schat aan informatie uit. Het is vervolgens aan financiële directeuren om met hun expertise na te gaan of en hoe de ideeën uit de brainstormsessie waardevol kunnen worden (gemaakt) voor de organisatie. De uiteindelijke organisatiestrategie staat en valt bij een duidelijke samenwerking, waarin ideeën onderworpen kunnen worden aan financiële randvoorwaarden.

 

Dit is de financiële checklist voor het derde kwartaal van 2024

Evalueer de huidige financiële positie en prestaties van de
            organisatie.

Analyseer markttrends, bedrijfsstrategieën en komende projecten of initiatieven.

Tip: Betrek ook externe marktrapporten voor een holistisch beeld.

Raadpleeg verschillende business unit-managers, of afdelingshoofden voor hun input en verwachtingen voor het komende jaar.

Tip: Organiseer brainstormsessies. Deze kunnen verrassende inzichten opleveren.

Maak een eerste versie van de begrotingsprognose op basis van de analyses.