Financiële kalender: 2e kwartaal: het is tijd voor de afsluiting (audit) van het vorige boekjaar en reflectie

18 april 2024

Gedurende het jaar staan er een aantal vaste taken op de financiële kalender. Voor financiële directeuren is het belangrijk om deze cyclus te volgen. De juiste verslaglegging en voorbereiding kunnen een groot verschil maken voor het uiteindelijke succes van de organisatie. Want, alleen met gedegen en diepgaand financieel inzicht kan een strategie gekozen worden die ook daadwerkelijk leidt tot een optimaal bedrijfsresultaat. Begin direct met de belangrijkste financiële taken voor het tweede kwartaal: de afsluiting (audit) en reflectie (jaarcijfers) van het vorige boekjaar.

Het verhaal achter de cijfers voor strategische planning

Organisaties en zeker hun financiële directeuren moeten dit kwartaal vooral de kunst verstaan van zelfreflectie. Want alleen door een grondige reflectie op de cijfers van het vorige jaar kan een solide basis worden gelegd voor de organisatiestrategie. Finance directors kijken in dit kwartaal naar het verhaal áchter de cijfers. Wat vertelt dat verhaal, en op welke manier zou het kunnen betekenen dat de strategische planning moet worden bij gestuurd?

De (strategische) inzichten moeten zo duidelijk mogelijk worden gedeeld met de rest van het management. Een breed draagvlak biedt de juiste kansen om de gekozen organisatiestrategie bij te sturen waar nodig, en op koers te houden.

Inzicht en expertise delen voor maximale impact

Voor maximale impact is het belangrijk dat een deel van de jaarcijfers ook visueel wordt weergegeven. Vergeet niet om daarbij een stuk verdieping te geven, vanuit de financiële expertise. Een heldere analyse geeft de lezer meer inzicht dan een oppervlakkige observatie.

Dit is ook het kwartaal waar communicatie cruciaal is. Intern, maar ook extern. Een grondige communicatie met de auditor bij de voorbereiding van de jaarrekening biedt sowieso veel duidelijkheid. Maar laat de auditor daarna niet links liggen. Open communicatie met auditors is ook de rest van het jaar nodig, tot aan de afronding van de audit.

 

Dit is de financiële checklist voor het tweede kwartaal van 2024

✅ Finaliseer in dit kwartaal eerst de samenwerking met de externe auditor en zorg dat alle vragen zijn beantwoord.

✅ Zorg dat de definitieve controleverklaring wordt afgegeven door de externe accountant.

✅ Presenteer de jaarrekening en bevindingen van de auditor aan het management en/of het bestuur.

Tip: Gebruik visuele hulpmiddelen zoals grafieken en tabellen voor (nog meer) duidelijkheid.

✅ Publiceer de goedgekeurde jaarrekening (als dit van toepassing is).

✅ Reflecteer op de jaarcijfers: analyseer alle afwijkingen, prestaties en financiële trends.

Tip: Kijk niet alleen naar de cijfers, maar probeer het ‘verhaal achter de cijfers’ te begrijpen.

✅ Identificeer verbeterpunten voor het komende jaar door goed te reflecteren op (de cijfers van) het vorige jaar.


Meer weten?

Ontdek hoe BAS jouw organisatie kan ondersteunen bij een vlekkeloze voorbereiding op jaarrekening en audits.

Lees meer over onze services

Of lees hier de case over het opmaken van de jaarrekening bij de Viersprong