Financiële kalender: 1e kwartaal: jaarrekening en audits

25 januari 2024

Gedurende het jaar staan er een aantal vaste taken op de financiële kalender. Voor financieel directeuren is het belangrijk om deze cyclus te volgen. De juiste verslaglegging en voorbereiding kunnen een groot verschil maken voor het uiteindelijke succes van de organisatie. Want, alleen met gedegen en diepgaand financieel inzicht kan een strategie gekozen worden die ook daadwerkelijk leidt tot een optimaal bedrijfsresultaat. Begin direct met de belangrijkste financiële taken voor het eerste kwartaal: het voorbereiden van de jaarrekening en audits.

Financiële rapportage ondersteunt de strategische visie

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij het voorbereiden van de jaarrekening en audits dit eerste kwartaal. Alles staat en valt met het opzetten van gestructureerde en nauwkeurige documentatie. De financiële inzichten die voortvloeien uit de jaarrekening en audits zijn de ruggengraat van een groot deel van de (financiële) besluitvorming in de organisatie. In dit eerste kwartaal wordt vooral een financiële basis gelegd die de strategische visie van de organisatie ondersteunt en stimuleert.

finance-consult-generiek

Nauwkeurigheid voorop
Wanneer alle organisatiedata op orde is, kunnen fouten of fraude niet meer over het hoofd worden zien. Dat betekent (ook) dat volledig bijgewerkte grootboekrekeningen een voorwaarde zijn, want alleen zo kan de nauwkeurigheid worden gewaarborgd.

💡Let op, heersen is vooruitzien. Dit is ook het kwartaal dat afspraken voor externe auditors worden gemaakt voor de rest van het jaar.

Dit is de financiële checklist voor het eerste kwartaal van 2024

✅ Verzamel alle financiële documenten en overzichten van het afgelopen jaar die nodig zijn voor de jaarrekening.
Tip: Maak een gestructureerde digitale map waarin alle documenten bewaard worden voor de jaarrekening. Dit bespaart vervolgens ook tijd bij de audit.

✅ Controleer de nauwkeurigheid van grootboekrekeningen en financiële transacties.
Tip: Regelmatige (maandelijkse) controles helpen om fouten zo snel mogelijk op te sporen en te corrigeren.

✅ Zorg voor een afstemming van de tussenrekeningen.
Tip: Maak gebruik van softwaretools die automatische afstemmingen faciliteren.

✅ Stel een conceptjaarrekening op.

✅ Communiceer met de externe auditor over de geplande auditdata en specifieke vereisten.
Tip: Plan vooruit. Een vroege planning voorkomt last minute stress.

✅ Voorzie de auditor van alle documenten en toelichtingen die nodig zijn.
Tip: Zorg voor een goede relatie met de auditor; open communicatie kan het proces een stuk soepeler laten verlopen.

 ✅ Plan tussentijdse meetings met de interne auditor en de externe accountant om de voortgang en eventuele bevindingen te bespreken.


Meer weten?

Ontdek hoe BAS jouw organisatie kan ondersteunen bij een vlekkeloze voorbereiding op jaarrekening en audits.

Lees meer over onze services

Of lees hier de case over het opmaken van de jaarrekening bij de Viersprong

Meld je hier aan!