Deel 1 van dé CSRD-checklist: welke verplichtingen heb je en hoe bereid je je goed voor?

05 maart 2024

Soms wordt het ervaren als ‘alweer een rapportage’ maar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie is er niet voor niets. Het is een initiatief van de EU om duurzaamheid écht op de kaart te zetten. Daarbij is het ook veel meer dan alleen een verplichting; een duurzaam beleid weegt steeds zwaarder mee bij de koopbeslissing van consumenten.

De vraag is in de praktijk wel:

  • Wat zijn de verplichtingen waar mijn organisatie aan moet voldoen voor de CSRD?
  • Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

Daarvoor gaan we in gesprek met CSRD-specialist Myrthe Rubenkamp.

Waarom is de CSRD zo belangrijk voor bedrijven op dit moment?

Hoewel bedrijven de CSRD soms vooral als een verplichting zien, zitten er ook zeker veel voordelen aan voor hen, stelt Rubenkamp. “Natuurlijk wil de EU duurzaam beleid stimuleren, maar met deze duurzaamheidsrapportage kun je als bedrijf ook echt laten zien waar je voor staat. Dat duurzaamheid serieus genomen wordt, is een voorwaarde voor een groot deel van de consumenten tegenwoordig. Het biedt je dus ook een kans om hiermee aan het (betrouwbare) imago van je organisatie te werken en om je weerbaarheid te vergroten op duurzaamheidsrisico’s.”

Rubenkamp wil dan ook onderstrepen dat bedrijven die CSRD-rapportages niet volledig doen, of niet in hun voordeel gebruiken, kunnen rekenen op imagoschade.

Waarom zijn het vaak financials die de CSRD-rapportages verzorgen?

Alles wat met cijfers en rapportages te maken heeft, wordt in de meeste organisaties bij financials neergelegd. Ook bij CSRD-rapportages zijn financials onderdeel van het multidisciplinaire team dat deze opstelt. het geval. Dat is niet voor niets volgens Rubenkamp: “Sowieso is het belangrijk dat de cijfers kloppen, zodat de financiële risico’s duidelijk worden en meerjarige trends duidelijk zijn. Dat is het werk van financials. Daarbij wordt door investeerders tegenwoordig ook heel goed gekeken naar wat bedrijven al dan niet doen op het gebied van duurzaamheid. Is dat te weinig, dan kan dat serieuze financiële gevolgen hebben doordat er significant minder interesse is vanuit investeerders.”

Daarbij wordt de controle van CSRD-rapportages uitgevoerd door de Europese financiële toezichthouders. In Nederland gebeurt dat door de – voor financials zeer bekende - Autoriteit Financiële Markten (AFM). “Op dit moment deelt de AFM nog geen boetes uit op basis van hun beoordelingen van CSRD-rapportages,” meldt Rubenkamp. “Maar in voorkomende gevallen kunnen wel sancties worden opgelegd en in een later stadium is het ook heel goed mogelijk dat er wel boetes worden uitgedeeld.”

Welke verplichtingen hebben grote en kleine ondernemingen op dit moment?

De rapportages moeten worden uitgevoerd, maar bij de CSRD gaat het niet alleen om de financiële cijfers, benadrukt Rubenkamp. “Het dubbele materialiteitsbeginsel is de kern van deze rapportages. Dat betekent dat er niet alleen naar de financiële impact van de organisatie wordt gekeken, maar tegelijkertijd ook naar de impact op de duurzaamheid. Daarvoor is veel data nodig, waarmee beleid en investeringen transparant gemaakt worden op beide vlakken.”

De CSRD gaat nu eerst voor grote ondernemingen gelden, maar ook kleinere bedrijven krijgen er vaak, ondanks dat ze niet onder de wetgeving vallen, mee te maken. “Dat komt door de zogenaamde ketenwerking,” legt Rubenkamp uit. “de hele waardeketen van een bedrijf moet transparant worden en daarvoor wordt informatie opgevraagd bij alle leveranciers, dus ook de kleinere.

Met een nieuwe richtlijn als deze is er regelmatig discussie over hoe voorschriften in de praktijk worden vertaald. “Begrijpelijk,” vindt Rubenkamp. “Maar we moeten wel ergens beginnen. Als het gaat over bijvoorbeeld beperking van de CO2-uitstoot kun je daar ingewikkelde formules over historische trends op loslaten. Toch is het in de praktijk heel eenvoudig: neem de huidige uitstoot gewoon als benchmark, dan kun je vanaf daar de reductie in kaart brengen.”

De CSRD-Checklist 1 - De voorbereiding

Wil je weten wat jouw bedrijf moet doen om te voldoen aan de hele CSRD-richtlijn? Volg dan deze checklist, die begint met een hele goede voorbereiding.

Stap 1

De omvang van de rapportage in kaart brengen

Zorg dat je je missie, visie en bedrijfsvoering goed in beeld hebt. Bedenk hierbij de belangrijke sociale uitdagingen en groeimogelijkheden die je verwacht te vinden.

Stap 2

Stakeholders identificeren

Stel vast wie direct en indirect iets te maken heeft met het bedrijf. Dit kan gaan van medewerkers en leveranciers, naar NGOs en lokale gemeenschappen.

Stap 3

Stakeholders betrekken.

Ga met stakeholders in gesprek. Stel vragen aan de stakeholders over hun zorgen op duurzaamheidsgebied en wat zij belangrijke kwesties vinden voor jouw bedrijf.


 

Meld je hier aan!