Internal Control 

De betrouwbaarheid van uw informatievoorziening vergroten

Een goed en efficiënt ingerichte administratieve organisatie (AO/IC) met interne controles vergroot de betrouwbaarheid van uw financiële en bedrijfskritische data. Om tot een optimale interne beheersing te komen is het belangrijk dat de bedrijfsprocessen eenduidig beschreven zijn en inzichtelijk is hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden belegd zijn, maar ook welke eisen en wensen van buitenaf aan de organisatie worden opgelegd (denk aan wet- en regelgeving). Hoe hoger de kwaliteit van de interne controle hoe minder controlewerkzaamheden de accountant hoeft uit te voeren.

U wilt

  • Uw organisatie beter beheersbaar maken;
  • Uw administratieve processen in kaart brengen en beschrijven;
  • Uw AO/IC (opnieuw) inrichten en/of optimaliseren;
  • Uw AO/IC auditen.

Wij bieden

  • Kennis en advies op het gebied van AO/IC;
  • Proces-, risk- en operational controllers op tijdelijke basis;
  • Internal auditors op tijdelijke basis;
  • Procesanalisten, change managers of Lean consultants op tijdelijke basis;
  • Begeleiding en coaching van uw medewerkers op de werkvloer.