case

Zadkine: Maximaal benutten van onderwijssubsidies

Maximaal benutten van onderwijsssubsidies met een interim financial van BAS
Zadkine

Maximaal benutten van onderwijsssubsidies met een interim financial van BAS

Zadkine is een onderwijsinstelling die zo’n 200 mbo-opleidingen, bedrijfstrajecten en opleidingen voor volwassenen in de regio Rotterdam aanbiedt. Onder Zadkine vallen 12 vakcolleges, waar jongeren worden klaargestoomd voor beroepen in sectoren als beauty & fashion, horeca, logistiek en travel & leisure.

Uitdaging

Grote impact corona

De coronapandemie heeft sinds begin 2020 grote impact op de onderwijssector. Scholen sluiten verplicht hun deuren, waardoor studenten lange tijd alleen maar via thuisonderwijs hun opleiding kunnen volgen. Zeker in het mbo, waar praktijklessen en stages zo’n essentieel onderdeel van het curriculum zijn, zorgt dit voor grote uitdagingen. Veel studenten lopen als gevolg van de coronapandemie studievertraging op. Om hier iets aan te doen, heeft het ministerie van onderwijs sinds het begin van de coronacrisis verschillende subsidies beschikbaar gesteld.

Relatie-tussen-zorgfraude-en-terrorisme-BAS-Consultancy
ervaring-boekhouden-en-control
Toelichting Projectcontroller

Ervaring op het gebied van boekhouding en control

“Het is natuurlijk hartstikke fijn dat er overheidssubsidies zijn, waardoor wij onze studenten extra begeleiding kunnen geven. Maar het zorgt ook voor veel extra administratie”, weet Lisette Lagrouw. Zij is projectcontroller bij Zadkine en zag al snel dat de nieuwe overheidssubsidies zo complex waren, dat ze daar externe hulp bij nodig had. Op aanraden van een leidinggevende die goede ervaringen met BAS Consultancy had, ging Lisette op zoek naar een interim financial om haar bij te staan. “We wilden iemand met ervaring op het gebied van boekhouding en control. En die in staat was om de ambtelijke regelingen die door het ministerie zijn opgelegd, concreet te maken en naar praktische instructies voor het werkveld te vertalen.”

Whitepaper

Van internal control systemen naar waardemanagement

Bij waardemanagement wordt de omslag gemaakt van het denken in risico’s als mogelijke gebeurtenissen met negatieve gevolgen, naar het besef dat je in elke situatie moet kijken naar kansen én bedreigingen. In deze whitepaper beschrijven we de voordelen van de waardemanagement-benadering.

Download mockup-waardemanagement-006
interim finance consultant

Financial control én projectcontrol

Vanuit BAS werd consultant Tugba Erdem voorgesteld. Tugba heeft een achtergrond in de accountancy en werkte eerder als zelfstandige, zowel in de audit als financial control. Daarmee was ze een perfecte match met Zadkine. Tugba ging er in september 2020 aan de slag, en zorgt er bij de onderwijsinstelling voor dat de beschikbare subsidiegelden maximaal worden benut. Dat is een flinke uitdaging: de verschillende subsidies die onder het door het ministerie ingestelde Nationaal Programma Onderwijs vallen, dienen allemaal weer aan andere voorwaarden te voldoen. En dat heeft gevolgen voor de verslaglegging en verantwoording. Tugba vervult daarbij zowel werkzaamheden op het gebied van financial control als projectcontrol. Zo ziet ze er bij Zadkine onder meer op toe dat de verschillende subsidieregels goed worden toegepast en of de projectplanning goed verloopt. Ook regelt ze de tussentijdse verantwoording, maakt ze risico-analyses en gaat ze het gesprek aan met projectleiders als er bijvoorbeeld een budgetoverschrijding dreigt.

financial-control-en-projectcontrol
enthousiasmeren
Toelichting Zadkine

Enthousiasmeren

Bovendien, zo zegt Lisette, is de rol van Tugba ook belangrijk om de docenten van de verschillende vakcolleges te enthousiasmeren om op een goede manier met de subsidie aan de slag te gaan. “Sommige vakcolleges, denk aan horeca en travel & leisure, hebben door de coronacrisis echt een knauw gehad. Studenten zijn moe, maar docenten ook. Het ontbreekt dan niet alleen aan tijd, maar soms ook aan de energie om nieuwe activiteiten op te zetten. Daar kan Tugba dan bij helpen. Door te kijken welke administratieve werkzaamheden we misschien uit handen kunnen nemen, of door de docenten te wijzen op mooie initiatieven die andere vakcolleges ontplooien. Vanuit de centrale rol die ze vervult, heeft ze daar immers goed zicht op.” Het initiële project waarvoor Tugba bij Zadkine werd geplaatst, is door het verloop van de coronacrisis alleen maar groter geworden. Ze blijft daarom in ieder geval tot eind 2022 bij de Rotterdamse onderwijsinstelling werken.

Afspraak maken

Hoe kunnen we je helpen?

Als betrokken partner helpt BAS Consultancy organisaties om het beste uit hun financiële bedrijfsvoering te halen. Dit doen we door met de kennis en capaciteit van onze interim financials blijvende waarde te creëren. Van business controllers tot financial controllers en auditors: onze consultants beschikken over sectorspecifieke kennis en kennen de financiële uitdagingen van nu en de toekomst. Meer weten over wat de specialisten van BAS Consultancy voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Maak een afspraak
Hoe kunnen we je helpen als betrokken partner

BAS Consultancy
Benoordenhoutseweg 43
2596 BC Den Haag

+31 070 312 20 80
info@basconsultancy.nl