Case

Stichting Rutgers: Financiële verantwoording bij een NGO met hart voor jongeren

Jongeren Stichting Rutgers
NGO: Stichting Rutgers

Expertisecentrum Seksualiteit Rutgers

Stichting Rutgers heeft meer dan vijftig jaar kennis en ervaring in het werken met jongeren op het gebied van seksualiteit. Al jarenlang werkt de stichting aan verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland en in Europa, Afrika en Azië. De stichting profileert zich als Expertisecentrum seksualiteit en houdt zich niet alleen bezig met voorlichting, maar voert ook onderzoek uit en biedt training en advies aan professionals. Ze werken niet alleen aan projecten in Nederland, maar zijn wereldwijd actief. Er bestaan meerdere internationale programma’s, waarvoor de stichting subsidie krijgt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er moet verantwoording worden afgelegd aan het Ministerie en juist op dit financiële vlak is BAS van toegevoegde waarde.

De uitdaging

Financiële audits in een internationale omgeving

Deze NGO heeft wereldwijd diverse projecten lopen, waarvan de helft internationaal wordt uitgevoerd. Auke Heinsius werkt momenteel als Finance controller op één van die buitenlandse projecten. De totale looptijd van het project is vijf jaar, maar nu na het eerste jaar is het tijd om het hele project te consolideren. Auke vertelt: “Het is een complexe werkomgeving met veel dynamiek. Er moeten audits uitgevoerd worden in een internationale omgeving, waar een taalbarrière soms parten speelt. Er is een totaal budget van meerdere miljoenen mee gemoeid, waar alleen in Utrecht op kantoor al 30 mensen werken aan de financiële verantwoording. Daar moet je absoluut je aandacht bij houden.”

Financial controller in een internationale omgeving
BAS Consultancy sector financial services
Het werk van Finance controller Auke

Puzzelen onder strakke deadlines

Binnen het project is er een programmamanager die schakelt met landencoördinatoren, waaronder een team Financiën met finance controllers valt. Doordat het Ministerie veel voorwaarden stelt moet er ieder kwartaal gerapporteerd te worden. De programmamanager is dan wel verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming, maar BAS Consultancy ondersteunt bij het op papier krijgen van de juiste cijfers. “Die totale subsidieverantwoording omvat veel meer dan cijfers verzamelen en doorrekenen. In deze internationale projecten met afstanden én cultuurverschillen, moet je bovenop de communicatie zitten om alles in goede banen te leiden. Het is bovendien een hele puzzel om de juiste capaciteit op de projecten te zetten, terwijl je zoveel strakke deadlines hebt.” Deze job vraagt om een stressbestendige financial met flink wat ervaring. Een mooie uitdaging dus.

whitepaper

Business Intelligence

Business Intelligence is voor een ieder toegankelijk, ook als je een kleinere partij met een wat krapper budget bent. Dit wordt mogelijk gemaakt door tal van betaalbare oplossingen. In de whitepaper 'Business Intelligence' lees je wat de mogelijkheden zijn binnen BI en waarom financials er niet zonder kunnen.

Download mockup-business-intelligence-002
Finance controlling in piekdrukte

Blijven monitoren, rapporteren en adviseren

Als finance controller is het van belang dat je jouw eigen werkzaamheden goed plant, zodat je niet ondersneeuwt in de activiteiten die je rond de jaarafsluiting zou moeten doen. Auke heeft in die paar maanden op dit project al belangrijke ervaring opgedaan: “Goed communiceren met de programmamedewerkers is noodzakelijk, naast het strak plannen. Daarbij moet je monitoren waar de verbetermogelijkheden liggen.

Door de drukte van alledag kan het aan je voorbijgaan dat je adviseert over zaken die beter kunnen, terwijl dit wel bij mijn functie past. Blijven monitoren, rapporteren en adviseren: juist nu dit project nog maar op 20% zit qua voortgang. Het is echter knap lastig om processen te veranderen, aangezien we in tien landen actief zijn met dit project, waarvan de meeste Frans georiënteerd zijn. De voertaal is wel Engels, maar je merkt dat de afstand en cultuurverschillen toch het proces beïnvloeden.” Het feit dat de projectaansturing met ondersteunende diensten, zoals HR, Finance & Facilitair op dezelfde locatie gevestigd zijn, maakt dat die samenwerking wel optimaal verloopt.

Beter inzicht in data
interim ERP implementatie consultant bvij BAS
het resultaat

Doorgang voor subsidies door continu scherp te zijn

Alle professionals in de wereld van finance gaan gebukt onder de piekdrukte in de tijd van belastingaangiftes, maar bij een NGO met overheidssubsidie is die druk er altijd. “Het is essentieel dat de projecten goed verlopen, zonder foutmarge. Projecten zijn heel gevoelig voor misbruik van overheidsgelden en daar wil je ver bij uit de buurt blijven. Doordat er in ontwikkelingslanden voorlichting wordt gegeven, terwijl er een taalbarrière meespeelt én verschil in interpretatie van de context bestaat, heb je voordat je het weet te maken met niet-optimale besteding van die overheidsgelden. Dit brengt de subsidie in gevaar, waardoor dus ook het voortbestaan van het project op losse schroeven komt te staan.” Auke werkt sinds februari op dit project, waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met het monitoren en doorberekenen van het project. Door accuraat te handelen en optimaal samen te werken met stakeholders, voorkomt hij dat de subsidieaanvraag in het geding komt.

Afspraak maken

Hoe kunnen we je helpen?

Als betrokken partner helpt BAS Consultancy organisaties om het beste uit hun financiële bedrijfsvoering te halen. Dit doen we door met de kennis en capaciteit van onze interim financials blijvende waarde te creëren. Van business controllers tot financial controllers en auditors: onze consultants beschikken over sectorspecifieke kennis en kennen de financiële uitdagingen van nu en de toekomst. Meer weten over wat de specialisten van BAS Consultancy voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Maak een afspraak
Hoe kunnen we je helpen als betrokken partner?

BAS Consultancy
Benoordenhoutseweg 43
2596 BC Den Haag

+31 070 312 20 80
info@basconsultancy.nl