VBHC: voorkom een kloof

VBHC: voorkom een kloof

by

Betere kwaliteit tegen lagere kosten. Value Based Healthcare (VBHC) is dé tool om dit te kunnen realiseren. Maar zonder goede samenwerking tussen zorg en bedrijfsvoering, kom je er niet.

Regelmatig spreek ik opdrachtgevers die de functie van directeur Bedrijfsvoering of manager Finance & Control bekleden. Hoogopgeleid, intelligent én met een intrinsieke motivatie om vanuit hun eigen expertise bij te dragen aan betere en betaalbare zorg. Een deel van hen is in meer of mindere mate overtuigd van VBHC. En waarom ook niet? Elke tool die helpt het kostenbewustzijn te vergroten of te verbeteren met de stijgende zorgkosten in het verschiet (vergrijzing, te kort aan zorgpersoneel) moeten we toch welkom heten?

Twijfels

Toch heb ik wat twijfels over de haalbaarheid van dit model. Op 25 juni was ik aanwezig bij het congres ‘waardegedreven zorg’. Mensen vanuit alle subsectoren in de zorg deelden praktijkvoorbeelden met elkaar. Wat blijkt, de uitdaging zit hem niet in het model, maar in de uitvoering ervan. 

In diverse overtuigende presentaties zag ik dat de zorgverlener zelf nog meer dan ooit bezig is met kwaliteitsverbetering. Waarom doen we wat we doen? En voor wíe doen we het? Maar zorg moet nu eenmaal betaald worden en daar zit best een ingewikkelde financieringsstructuur achter. De conclusie na deze dag: samenwerking is essentieel! Want teamwork tussen de zorg en bedrijfsvoering is zó belangrijk.

Ga het gesprek aan

Mijn opdrachtgevers, VBHC-believers of niet, zijn vaak belast met de (her)inrichting en optimalisatie van informatiesystemen. Data, zowel financieel als niet-financieel, moeten eenduidig geregistreerd worden, zodat het betrouwbare informatie oplevert. Op basis van deze output kun je bepalen of je goed bezig bent. Dát gesprek, wat willen we weten en wat kúnnen we weten, dáár gaat het om. Heb begrip voor elkaar en toon oprechte interesse in wat de andere doet en beweegt. Dit zijn skills die je kunt trainen en ontwikkelen. Uiteindelijk zit iedereen er primair voor de zorg; zorg verlenen en betaalbaar houden zodat het kan blijven bestaan. Of het nu VBHC heet of niet.

Judith Verlinden
Accountmanager bij BAS Consultancy

Lees het artikel ook op Skipr.nl.