Ondernemers sturen in toenemende mate digitale facturen

Ondernemers sturen in toenemende mate digitale facturen

by

In totaal zal 73 procent van de bedrijfsprocessen tegen 2021 digitaal verlopen, zo denken Nederlandse bedrijven. 56 procent van de processen van Nederlandse ondernemingen is in 2018 gedigitaliseerd. Dat blijkt uit de Visma Digitaliseringsindex 2017.

Dit jaar is er weinig veranderd: in 2017 was de digitalisering 54 procent. In het midden- en kleinbedrijf zien we deze lijn terug. Daar gaat de digitalisering van 52 procent vorig jaar naar 55 procent dit jaar. Bij de grotere bedrijven blijft de situatie vrijwel gelijk.

De Visma Digitaliseringsindex 2017 publiceert over de digitalisering van Nederlandse bedrijven en is gebaseerd op onderzoek van Kantar TNS. Die organisatie heeft de situatie in het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt in kaart gebracht. Het onderzoek vond in april plaats onder 200 ceo’s, cfo’s en eindverantwoordelijken voor de financiële administratie bij mkb en grootbedrijf. De uitkomsten per categorie zijn gewogen.

De verwachtingen op het gebied van digitalisering zijn weer positief. Tegen 2021 zal in totaal 73 procent van de processen digitaal verlopen, zo denken Nederlandse bedrijven. Vorig jaar was dit 71 procent. Grote organisaties verwachten dat 81 procent gedigitaliseerd zal zijn. Kleinere organisaties zijn opnieuw iets behoudender, met 71 procent. Daarmee verschillen hun verwachtingen niet veel ten opzichte van 2017.

Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen: 64 procent in 2018 tegen 53 procent in 2017. Het is anno 2018 het meest gedigitaliseerde proces. Tussen het mkb (52 procent) en de grootzakelijke markt (60 procent) was er vorig jaar nog een flink verschil; dat is nu vrijwel verdwenen.

Onkostendeclaratie in de lift

Bijna een derde van de processen voor onkostendeclaratie gaat in 2018 digitaal. Dat was in 2017 nog 23 procent. In de grootzakelijke markt gebeurt dit meer dan twee keer zoveel als in het mkb, met 52 procent versus 25 procent. Een veelgenoemde reden om het bij handmatig declareren te houden, is het beperkte aantal declaraties.

Weinig ambitie bij de overheid

Een vierde van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Vorig jaar was dat nog 30 procent. In de industrie (29 procent) en de handel (31 procent) zijn de ambities het grootst, in de overheid/non-profit het kleinst (10 procent). Op de vraag welke processen bedrijven nog zouden willen digitaliseren, is het meest gegeven antwoord de (kwaliteit) van de productie.

Evenals vorig jaar noemen bedrijven als grootste uitdaging naar digitale transitie veiligheid, privacy en cybercrime.

Het merendeel van de bedrijven (41 procent ) denkt, net als in 2017, dat de meeste ondernemingen in ons land nog aan het begin van de digitalisatie staan.  43 procent verwacht dat over vijf jaar alle processen bij de meeste ondernemingen volledig geautomatiseerd zullen zijn. Dit is in lijn met de verwachtingen van vorig jaar (41 procent).

Bron: CMWeb.nl