Security CheckUp

BAS_WP2_promo

4 redenen voor een Security CheckUp

Het beschermen van bedrijfsinformatie is altijd al belangrijk geweest. Daarbij hoef je niet meteen te denken aan grote geheimen als het recept van Coca-Cola; ook minder tot de verbeelding sprekende bedrijven hebben er geen baat bij wanneer de concurrentie op de hoogte is van – bijvoorbeeld – hun klantenlijst of toekomstige projecten. 

Uiteraard heb je als organisatie ook de morele verantwoordelijkheid om de gegevens van klanten en andere contacten te beschermen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in 2018 van kracht werd, heeft deze morele plicht omgezet in concrete wetgeving, inclusief forse boetes voor overtreders. Dit maakt het belangrijker dan ooit dat organisaties hun bedrijfsdata goed beschermen.

Afgezien van datalekken loopt je organisatie ook andere digitale risico’s. De belangrijkste cybergevaren van dit moment beschrijven we in onze whitepaper. Per aandachtspunt geven we concrete tips hoe met deze risico’s om te gaan. Tot slot stippen we aan hoe BAS Consultancy jou kan helpen je tegen deze gevaren te wapenen.