'Nederland goed opgewassen tegen veranderingen'

‘Nederland goed opgewassen tegen veranderingen’

by

Nederland behoort tot de landen die in staat zijn alert te reageren op veranderingen die de maatschappij kunnen ontwrichten, zoals klimaatverandering, economische en politieke instabiliteit en verstoringen door nieuwe technologieën. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG.

In de KPMG Change Readiness Index 2019 neemt Nederland een tiende positie in. Zwitserland is het best bestand tegen gebeurtenissen die landen kunnen ontwrichten. Het land is vooral veerkrachtig door haar flexibele arbeidsmarkt, economische verscheidenheid, open economie en de aandacht die het heeft voor innovatie en onderzoek & ontwikkeling. Daarnaast beschikt Zwitserland over een uitstekend ondernemingsklimaat en een solide financiële infrastructuur.

Koplopers zijn verder Singapore, Denemarken, Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland scoort vooral goed als het gaat om het opleidingsniveau van de werknemer en de mate waarin ondernemerschap door de overheid wordt gestimuleerd.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd 140 landen onderzocht op hun wendbaarheid en veerkracht, die wordt gemeten aan de hand van het vermogen van bedrijven, overheden, regelgevers, gemeenschap en individuele burgers om met grote maatschappelijke veranderingen om te gaan.

Versterken financiële systeem

“Hoe landen zich voorbereiden en reageren op plotselinge schokken of veranderende trends is van grote invloed op het welzijn van mens en maatschappij”, stelt Jerwin Tholen van KPMG Sustainability. “Veel landen in de Europese Unie staan in de top 40 en zijn wereldwijd dan ook meer dan gemiddeld voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.”

Landen die meer dan gemiddeld bloot staan aan klimaatverandering en andere verstoringen en hiertegen slecht opgewassen zijn, moeten de oplossing met name zoeken in het versterken van hun financiële systeem, aldus Tholen. “Een sterk systeem vormt een belangrijke oplossing voor mensen die getroffen zijn door een ramp en behoefte hebben aan inkomen van de overheid. Dat geldt ook voor de aanwezige technologie, zoals de publieke toegang tot informatie.”

Een adequate technologische infrastructuur biedt burgers de mogelijkheid te blijven communiceren en betalingen te doen, stelt Tholen. “Bovendien kunnen early warning systems voor mogelijke natuurrampen zo hun werk blijven doen.”

Bron: Accountant.nl