Financiële positie Nederlandse UMC’s uitstekend

Financiële positie Nederlandse UMC’s uitstekend

by

Voor hun financiële gezondheid scoorden de acht universitair medisch centra (UMC’s) in Nederland in 2017 gemiddeld een 9,2. Deze kenniscentra van de gezondheidszorg zijn in financieel opzicht kerngezond.

Voor de algemene ziekenhuizen gaat dat niet op. Zij behalen voor 2017 een gemiddelde van slechts 7,2. Veertien ziekenhuizen hebben zelfs een onvoldoende.

BDO Accountants & Adviseurs concludeert dit op basis van een UMC-special in aanvulling op de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen.

Meer bronnen van inkomsten

UMC’s hebben een groter aantal inkomensbronnen dan algemene ziekenhuizen. Zo ontvangen zij afzonderlijke financiering voor onderzoek en onderwijs en beschikbaarheidsbijdragen Academische Zorg voor de levering van top-preferente zorg.

Maar ook voor UMC’s is de toekomst onzeker: de omzetgroei moet vanwege het hoofdlijnenakkoord worden omgebogen, terwijl de vraag toeneemt en de kosten van innovatie en geneesmiddelen blijven stijgen. Partner Chris van den Haak van BDO: ‘Daarnaast zullen ook de UMC’s zich niet kunnen onttrekken aan de druk van toenemende zorgvraag en het vinden van het juiste personeel.’

Hoger resultaat dan algemene ziekenhuizen

De acht UMC’s behalen hogere ratio’s en een relatief hoger resultaat in vergelijking met de algemene ziekenhuizen. De gezamenlijke opbrengsten van de acht UMC’s bedragen ongeveer de helft van die van de gehele sector van 62 algemene ziekenhuizen. Toch behalen ze een hoger resultaat dan alle algemene ziekenhuizen bij elkaar.

De gemiddelde solvabiliteit van de acht UMC’s over 2017 komt uit op 29,1 procent. Ook de solvabiliteit van de UMC’s ligt daarmee hoger dan de gemiddelde solvabiliteit van de algemene ziekenhuizen, die 25,6 procent bedraagt.

VUmc en AMC scoren het best

Daarnaast is bij de UMC’s sprake van een stijging van het rendement in vergelijking met 2016, terwijl het rendement bij de algemene ziekenhuizen jaarlijks daalt. VUmc en AMC doen het het best, met respectievelijk 3,8 procent en 3,7 procent. Beide ziekenhuizen krijgen een rapportcijfer 10.

Onderaan staat het Radboudumc: dat behaalde in 2017 een rendement van 0,5 procent en een 7 als algeheel rapportcijfer.

Van den Haak vult aan: ‘Ondanks deze uitdagingen, hebben de UMC’s met hun solide financiële gezondheid en specialistische kennis de beste kaarten in handen om initiatief te nemen als het gaat om de noodzakelijke herinrichting van de zorg in Nederland.’

Bron: cmweb.nl