DNB: Financiering met groene obligaties populair

by

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben in het derde kwartaal van 2018 voor een bedrag van 1712 miljard euro aan obligaties uitstaan. Ruim 20 miljard euro betreft ‘groene obligaties’. Dit zijn obligaties bedoeld voor de financiering van duurzame investeringsprojecten. Sinds begin 2017 is het uitstaande volume van dit soort obligaties in Nederland verdubbeld, blijkt uit cijfers van De Nederlansche Bank (DNB).

Ruim 20 miljard aan groene obligaties

Het uitstaande bedrag aan Nederlandse obligaties is in het derde kwartaal van 2018 met bijna 6 miljard euro toegenomen tot  1712 miljard. Ruim 1 procent daarvan, 20,7 miljard euro, bestaat uit zogenaamde groene obligaties.

Groene obligaties geven beleggers de mogelijkheid financieel te participeren in duurzame investeringsprojecten, legt DNB uit. Op dit moment maken in Nederland twaalf bedrijven van dit financieringsinstrument gebruik. Het gaat naast Nederlandse banken en elektriciteitsmaatschappijen om hier gevestigde financiële holdings van buitenlandse elektriciteitsmaatschappijen. Sommige bedrijven hebben slechts één groene obligatie uitstaan, andere meerdere obligaties. In totaal 35 obligaties van Nederlandse bedrijven hebben nu het label groen gekregen.

Verdubbeling groene obligaties sinds 2017

De oudste obligaties dateren uit 2014. Eind 2016 stond een bedrag van 9,7 miljard euro uit. In de afgelopen twee jaar verdubbelde dat bedrag tot 20,7 miljard euro. In 2017 emitteerden Nederlandse bedrijven voor een bedrag van 7,3 miljard euro aan groene obligaties. Daar kwam in de eerste helft van 2018 een bedrag van 3,6 miljard bij. In het derde kwartaal van 2018 werden geen nieuwe groene obligaties uitgegeven.

Groene obligaties moeten risico’s van klimaatverandering verkleinen

Om het label ‘groene obligatie’ te kunnen meegeven, moeten de emissieopbrengsten exclusief worden aangewend voor investeringen in lijn met de ‘Groene Obligatiebeginselen’. Het gaat om investeringsprojecten die de risico’s van klimaatverandering verkleinen, zoals de ontwikkeling van duurzame energie en het waterbeheer. De principes en het raamwerk daaromheen zijn ontwikkeld door het climate bonds initiative (CBI), een non-profit initiatief vanuit de financiële sector.

Bron: ExecutiveFinance.nl